Palotekninen suunnittelu

Rakennusten paloturvallisuussuunnittelussa korostamme henkilöturvallisuutta, omaisuuden suojaamista ja toimivia järjestelmäratkaisuja.

Tarjoamme laadukasta paloteknistä suunnittelua ja konsultointia uudisrakennus- ja korjausrakentamiskohteisiin. Monipuolisen taustan omaavat paloalan ammattilaisemme ovat tiiviisti mukana hankkeessa koko suunnitteluprosessin ajan. Palotekniikan eksperttimme selvittävät mm. rakennuksen poistumisjärjestelyt, rakenteelliset vaatimukset, savunpoistoratkaisut ja eri paloturvallisuusjärjestelmien tarpeet. Hyödynnämme moderneja ja tehokkaita suunnittelutyökaluja, joilla saavutamme kustannustehokkaan ja turvallisen tuloksen.​

Jussi Taponen
Osastopäällikkö, palotekniikka
+358 40 703 6607
Tuomo Rinne
Ryhmäpäällikkö, palotekniikka
+358 40 596 4862
Palotekninen suunnittelu

Palotekniset suunnitelmat uudis- ja korjausrakennuskohteissa​, palotekninen konsultointi ja neuvonta​, poistumisturvallisuusselvitykset hoitolaitoksiin sekä haastavien kohteiden palokatkosuunnitelmat

Laskennalliset tarkastelut

Oletettuun palonkehitykseen perustuva tarkastelu (palosimulointi), poistumisaikalaskelmat (poistumissimulointi), riskianalyysit​ ja rakenteiden palomitoitus

Savunpoistosuunnittelu

Savunpoistosuunnitelmat​, savunpoiston simuloinnit ja savunpoiston mitoitus sekä savunpoistokonsultointi

Palotekniset lausunnot 

Kolmannen osapuolen lausunnot​ sekä korjausrakennuskohteiden palotekniset selvitykset ja muutokset

Yritysten paloturvallisuuspalvelut

Paloturvallisuuskoulutukset​, paloturvallisuusauditoinnit​ sekä pelastusharjoitusten järjestäminen

Kansainväliset palvelut

Palotekninen suunnittelu ja konsultointi Pohjoismaissa ja Baltiassa