Palotekninen suunnittelu

Rakennusten paloturvallisuussuunnittelussa korostamme henkilöturvallisuutta, omaisuuden suojaamista ja toimivia järjestelmäratkaisuja.

Tarjoamme laadukasta paloteknistä suunnittelua ja konsultointia uudisrakennus- ja korjausrakentamiskohteisiin.

Jussi Taponen
Osastopäällikkö, Palotekniikka
+358 40 703 6607

Monipuolisen taustan omaavat paloalan ammattilaisemme ovat tiiviisti mukana hankkeessa koko suunnitteluprosessin ajan.

Palotekniikan eksperttimme selvittävät muun muassa rakennuksen poistumisjärjestelyt, rakenteelliset vaatimukset, savunpoistoratkaisut ja eri paloturvallisuusjärjestelmien tarpeet. Hyödynnämme moderneja ja tehokkaita suunnittelutyökaluja, joilla saavutamme kustannustehokkaan ja turvallisen tuloksen.​

Palotekninen suunnittelu

Palotekniset suunnitelmat uudis- ja korjausrakennuskohteissa​, palotekninen konsultointi ja neuvonta​, poistumisturvallisuusselvitykset hoitolaitoksiin sekä haastavien kohteiden palokatkosuunnitelmat

Laskennalliset tarkastelut

Oletettuun palonkehitykseen perustuva tarkastelu (palosimulointi), poistumisaikalaskelmat (poistumissimulointi), riskianalyysit​ ja rakenteiden palomitoitus

Savunpoistosuunnittelu

Savunpoistosuunnitelmat​, savunpoiston simuloinnit ja savunpoiston mitoitus sekä savunpoistokonsultointi

Palotekniset lausunnot 

Kolmannen osapuolen lausunnot​ sekä korjausrakennuskohteiden palotekniset selvitykset ja muutokset

Yritysten paloturvallisuuspalvelut

Paloturvallisuuskoulutukset​, paloturvallisuusauditoinnit​ sekä pelastusharjoitusten järjestäminen

Kansainväliset palvelut

Palotekninen suunnittelu ja konsultointi Pohjoismaissa ja Baltiassa