LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelulla on talotekniikan osa-alueista suurin vaikutus rakennuksen energia- ja ylläpitokustannuksiin. Hyvällä suunnittelulla tuotetaan laadukkaita rakennuksia niin ympäristövaikutusten, sisäolosuhteiden kuin teknisen huollon ja käytettävyydenkin kannalta.

Johannes Helander
Suunnittelujohtaja, Talotekniikka, LVI
+358 29 005 9358

Teemme LVI-suunnittelua kaiken tyyppisiin rakennuksiin. Palveluvalikoimaamme kuuluu tavanomaisten LVI-järjestelmien lisäksi mm. palonsammutusjärjestelmät, geoenergiajärjestelmät, puhdastilat ja räjähdyssuojausasiakirjat. Meiltä saatte tarpeitanne vastaavan palvelun rakennuksen koko elinkaarelle, hankeselvityksistä rakennusaikaisiin tehtäviin.​ Iso tai pieni hanke, asiantuntijoidemme innovatiivinen ja kustannustehokas lähestymistapa suunnitteluun sekä tietomallinnuksen hyödyntäminen varmistavat halutun lopputuloksen. Toimivien ja energiatehokkaiden perusratkaisujen valinnalla sekä ympäristönäkökohdat huomioon ottamalla, varmistamme toimivan ja elinkaaritehokkaan rakennuksen. 

Sisäilmasuunnittelu

Rakennuksen sisäilmalla on suuri vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja mm. työn tuottavuuteen. Tästä syystä on tärkeää, että sisäilman suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomioita. Teemme sisäilmasuunnittelun osalta tiiviistä yhteistyötä asiakkaamme kanssa asettaaksemme ja toteuttaaksemme sisäilmastolle käyttötarkoituksen perusteella tarkoituksenmukaiset tavoitteet.

Elinkaarisuunnittelu

 Kiinteistön elinkaaren tarkastelussa huomioimme taloteknisten laitteiden käyttöiän, muuntojoustavuuden, energiatehokkuuden, rakennuksen teknisen ohjattavuuden ja helpon huollettavuuden. Nämä tekijät ohjaavat myös talotekniikkasuunnittelua ja auttavat järjestelmävalinnoissa.

Erikoiskohteiden suunnittelu

Erikoiskohteita ovat esim. tuotannon erikoistilat, laboratoriot ja terveydenhoidon tilat, mutta myös sellaiset tavanomaiset rakennukset, joille on asetettu erityisiä tavoitteita esimerkiksi energiatalouden suhteen. Vankka kokemuksemme erilaisista terveydenhuollon ja teollisuuden hankkeista antaa meille vakaan pohjan löytää myös uusia ratkaisuja haastaviin erikoiskohteisiin.

Tietomallinnus

Olemme tehneet kaiken talotekniikkasuunnittelun kolmiulotteisesti ja tietomallipohjaisesti jo useiden vuosien ajan. Toimintamalli tehostaa suunnitteluprosessia ja varmistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Paras hyöty tietomallinnuksesta syntyy, kun kaikki suunnitteluosapuolet käyttävät samaa kehittynyttä tekniikkaa ja rakennuksesta saadaan yhtenäinen kolmiulotteinen malli.