Päätöksentekoa tukevat paikkatietoratkaisut

Autamme organisaatioita saavuttamaan paikkatiedon avulla lisäarvoa päätöksenteon sekä tiedolla johtamisen prosesseihin.

Jokaisessa organisaatiossa käsitellään sijaintiin liittyvää tietoa. Me tuomme tämän tiedon näkyväksi. Paikkatieto tarjoaa ainutlaatuisia menetelmiä kerätä, varastoida, analysoida, ymmärtää ja viestiä sijainnista riippuvaisia ilmiöitä.

Paikkatietomenetelmät tarjoavat hyödyllisiä välineitä tietopohjaisen ja kustannustehokkaan päätöksenteon tueksi. Tiedon esittäminen kartalla helpottaa monitahoistenkin prosessien hahmottamista.

Esimerkiksi toimipaikkojen sijoittamispäätökset tai liikkuvan työn suunnittelu helpottuvat paikkatietoon perustuvien saavutettavuusanalyysien ja reititysratkaisujen avulla. Paikkatiedon käytöstä saatuja hyötyjä mitataan esimerkiksi säästyneinä kilometrikustannuksina, vähentyneinä henkilötyövuosina, onnistuneina toimipaikan valintoina, suunnittelun nopeutumisena tai aineistojen saatavuuden parantumisena.

Aino Ikäheimo
Tuotantopäällikkö, Smart City
+358 20 747 6698
Jaakko Valkonen
Osastopäällikkö, Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut
+358 50 350 3603
Paikkatietokoulutus

Paikkatietokoulutustemme avulla vahvistamme organisaatiosi ymmärrystä paikkatiedon hyödyistä ja koulutamme sinusta paikkatiedon ammattilaisen. Tarjontamme kattaa sekä lyhyet kurssit että laajamittaiset koulutusohjelmat paikkatiedon perusteista vaativaan paikkatiedon hyödyntämiseen.

Paikkatietokonsultointi

Autamme tuomaan paikkatiedon osaksi organisaatiosi arkea tutustumalla organisaation toimintamalleihin sekä tavoitteisiin ja laatimalla tiekartan paikkatiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Toteutamme paikkatiedon käyttöönottosuunnitelmat, paikkatietoselvitykset, strategiat, paikkatietoanalyysit, reitityspalvelut sekä tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyt.

Asiakaskohtaiset ohjelmistoratkaisut

Teemme helppokäyttöisiä ja ihmisläheisiä teknologiaratkaisuja, jotka tuovat paikkatiedon osaksi organisaatiosi toimintaa. Ydinosaamistamme ovat ketterästi rakennetut, käyttäjätarpeisiin vastaavat paikkatietopohjaiset palvelut hyödyntäen laajaa teknologiaosaamistamme ja asiantuntemustamme. Tavoitteenamme on aina yhdessä asiakkaan kanssa löytää tarpeeseen parhaiten soveltuva ratkaisu sekä uusia että olemassa olevia komponentteja järkevästi hyödyntäen.

Louhi-palvelut

Paikkatietopohjaiset Louhi-palvelut tarjoavat kunnille kattavat ratkaisut infraomaisuuden- ja hankkeiden hallintaan, maankäytön suunnitteluun ja lupaprosessien hoitoon, 3D-visualisointiin ja vuorovaikutukseen sekä tiedolla johtamiseen.

Aino – digitaalisten aineistojen hankinta- ja jakelupalvelut

Ai­no-ai­neis­to­pal­ve­lus­tam­me saat tar­vit­se­ma­si paik­ka­tie­toai­neis­tot suo­raan tieto­jär­jes­tel­mii­si toi­mi­tet­tu­na tai ai­na ajan­ta­sai­si­na ra­ja­pin­ta­pal­ve­lui­na. Tarjoam­me kai­ken help­po­na ja kus­tan­nus­te­hok­kaa­na avai­met kä­teen -palveluna.