Liike- ja toimitilamuutokset

Rakennutamme ja valvomme toimitilojen muutoshankkeet vankalla kokemuksella. Pienessäkin hankkeessa on paljon arvoon vaikuttavia muuttujia, joita ohjaamme yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Liike- ja toimitilojen tulee palvella niiden käyttäjää ja tukea niissä tapahtuvaa toimintaa. Yhdistämällä vuokralaisen tilatarpeet sekä kiinteistönomistajan kiinteistöstrategiset tavoitteet pystytään luomaan perusta pitkäkestoiselle ja molempia osapuolia palvelevalle vuokrasopimussuhteelle. Onnistuneen liike- ja toimitilamuutoksen edellytyksenä ovat yhdessä asetetut tavoitteet sekä sulava vuokrasopimus- , suunnittelu-, toteutusprosessi. 

Riku Korpinen
Toimisto-, liike- ja palvelurakennukset Talorakennuttaminen
+358 50 552 9757
Antti Kaplas
Myyntijohtaja, Hankejohtaminen
+358 40 572 7747
Tilan tekniset reunaehdot ja nykykunnon kartoitus

Tutkimalla tilan nykykunnon ja sen asettamat reunaehdot pystymme luomaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja tavoitteesi saavuttamiseksi ja päätöksen teon tueksi.

Tekninen vuokraus

Vuokrasopimuksella luodaan osaltaan edellytykset menestyksekkäälle hankkeelle. Ohjaamme muutoshankkeen reunaehtojen määrittämistä käyttäjän ja omistajan kanssa. Teemme tarvittavat kustannuslaskelmat, tasomäärittelyt sekä hankintarajamääritykset vuokrauksen tueksi.

Käyttäjän tarpeista toteutukseen

Onnistunut vuokrausprosessi, jossa käyttäjän tarpeet otetaan huomioon toimii usein ratkaisevana tekijänä tilan valinnassa. Yhteensovitamme käyttäjän ja tilaajan tavoitteet saavuttaen molempia osapuolia palveleva lopputulos. Johdamme ja ohjaamme yleissuunnittelua ja toteutussuunnittelua kanssasi sovituin periaattein.

Toteutuksen johtaminen

Kilpailutamme urakat, käymme sopimusneuvottelut ja teemme urakka- ja hankintasopimukset yhdessä sovitulla tavalla. Eri urakkamuodoilla, hinnoitteluperiaatteilla vaikutetaan hankkeen riski- ja kustannustasoon. Johtamalla ja valvomalla hankkeen toteutus varmistamme, että haluttu lopputulos saavutetaan ja luodaan edellytykset tilojen onnistuneelle käytölle.