Kiinteistökehitys ja konversiohankkeet

Jalostamme kanssasi maa-alueiden, tonttien tai rakennuksien arvoa erilaisin keinoin niin, että lopputuloksena saadaan vetovoimainen ja toimiva ratkaisu sekä kiinteistön käyttäjille että omistajalle.

Kiinteistön parhaan mahdollisen käyttötarkoituksen miettiminen, viisas rakentaminen ja kehittäminen sisältää lukuisia muuttujia, joita johdamme ja ohjaamme asiakkaamme tavoitteiden mukaisesti vaikuttaen myönteisesti kiinteistön arvoon. Hyvän konsultin rooli korostuu hankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehtävänä on sparrata ja haastaa hankkeen eri osapuolia. Räätälöimme palvelumme sinulle sopivaksi.

Veli-Pekka Tanhuanpää
Liiketoimintajohtaja, Hankejohtaminen
+358 40 700 9646
Antti Kaplas
Myyntijohtaja, Hankejohtaminen
+358 40 572 7747
Kokonainen alue - teollisuus-, kampus-, asuin- tai sairaala-alue

Alueen tarve kaupunkirakenteessa? Vetovoimaisuuden, hyödyn ja uuden heittäminen? Ketkä hyötyisivät alueelle sijoittumisesta? Palvelurakenteen luomisella, kaavakehityksellä sekä synergia- ja sidosryhmäanalyyseillä pystytään luomaan kokonaisvisio tai -suunnitelma alueen kehittämiselle.

Tontti, jonka kaava ei palvele omistajaa

Tarpeena tietty kehityssuunta tai arvonnousun ja markkinaolosuhteiden kannalta tuottoisimman kaavakehitysvaihtoehdon luominen? Tuottavuus- ja kannattavuusanalyysien, kaavakonsultoinnin ja –kehityksen avulla saavutetaan omistajan tavoitteisiin parhaiten soveltuva ratkaisu.

Kiinteistö, jonka markkina-arvoa halutaan kasvattaa nopeastikin

Kiinteistön arvon maksimoiminen, käyttötarkoituksen muutos tai sopivan kohderyhmän löytäminen? Ratkaisu- ja skenaarioanalyysien, muutostöiden johtamisen ja valvomisen, ympäristöluokitusten sekä kiinteistöarvioiden avulla luodaan houkuttelevia kiinteistöjä järkevin kustannuksin niin käyttäjille, omistajille kuin sijoittajille.

Elinkaarensa päässä toiminnallisesti tai teknisesti oleva rakennus

Olemassa olevan kiinteistön jalostaminen kannattavasti kohti uutta ratkaisua, arvonnousu uudelleen kaavoittamalla tai käyttötarkoitusta muuttamalla? Uuden käyttötarkoituksen konseptoinnilla sekä perusparannusten johtamisella ja valvonnalla saavutetaan lopputuloksena uusi tai uudenveroinen kiinteistö sen arvoa kasvattaen.

Tilahallinnan ja –kehityksen palveluita kiinteistön käyttäjille

Miten tilat voisivat palvella käyttäjän ydintoimintaa paremmin, minkälaisia tiloja toiminta tarvitsee ja miten sidosryhmiä tulisi sijoittaa suhteessa toisiinsa? Liiketoimintastrategian jalkauttaminen kiinteistö- ja tilastrategiaksi, työn toimivuuden optimointi toimintojen sijoittelulla, synergiatoimijoiden etsiminen ja sijoittelu kokonaisuuteen mahdollistavat toimivammat sekä tuottavamman tilat käyttäjille.