Infra- ja ympäristöhankkeet

Infra- ja ympäristöhankkeissa kehitetään, myydään ja toimitetaan asiantuntijapalveluita infrastruktuuria ja elinympäristöä kehittäville toimijoille. Tavoitteena on varmistaa rakennushankkeiden sujuva ja häiriötön eteneminen aina hankkeen määrittelystä kohteen käyttöönottoon asti. Menetelminä suunnittelun ohjaus, urakoiden kilpailutus rehdillä ja oikeudenmukaisella tavalla sekä rakentamisen ohjaus ja valvonta urakoiden aikana.

Jouni Maidell
Toimialajohtaja, Infrarakennuttaminen
+358 50 546 8762

Rakennushankkeissa onnistuminen vaatii osaavaa projektinjohtoa. Hyvin johdetussa projektissa toteutetaan määritelty tulos sovitussa aikataulussa sovituilla kustannuksilla. Tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja ammattitaitoa erilaisten infra- ja ympäristöprojektien johtamiseen ja rakennuttamiseen. Vahvat asiantuntijatiimimme ja vuosikymmenien kokemus kalliorakentamisesta, tie-, rata- ja siltahankkeista sekä kaatopaikkarakentamisesta ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta takaavat asiakkaillemme halutun lopputuloksen projektin vaativuudesta riippumatta.

Projektinjohto ja asiantuntijatehtävät

Suunnitteluvaiheen rakennuttamistehtävät, yleis- ja rakennussuunnittelun ohjaus

Rakentamisen valmistelu

Työmaavalvonta, riippumaton laadunvalvonta

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Siltojen ja erikoisrakenteiden tarkastukset, siltaomaisuuden hallinta, toimenpideohjelmointi, korjausinvestointien suunnittelu