Vesipalvelut

Vesiasioiden johtavana osaajana tarjoamme käyttöösi laajaa ja monipuolista asiantuntemustamme veteen liittyviin suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Vesi on elementti, joka on jatkuvasti läsnä ympäristössämme. Vesihuolto, hulevesien hallinta ja vesiympäristön laadusta huolehtiminen kuuluvat oleellisesti yhdyskuntien suunnitteluun.

Perttu Hyöty
Palvelualuejohtaja, Vesipalvelut
+358 20 747 6769
Timo Nikulainen
Apulaisosastopäällikkö, Vesipalvelut
+358 20 747 6008
Vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnittelu

Palvelumme kattavat vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnittelun niin kunta- kuin hanketasolla sekä vesihuoltolaitosten varautumissuunnitelmat. Kehittämis- ja varautumissuunnitelmat laaditaan lakien ja uusimpien ohjeiden mukaan. Laadimme myös kaavoituksen tueksi vesihuoltoselvitykset pienistä kaava-alueista laajempiin kokonaisuuksiin. 

Vesihuollon verkosto- ja linjasuunnittelu

Hoidamme koko vesihuoltoverkostojen ja siirtolinjojen suunnitteluprosessin, alkaen vaihtoehtojen tarkasteluista yksityiskohtaiseen rakennussuunnitteluun ja urakka-asiakirjoihin. Palettimme kattaa myös pumppaamojen ja paineenkorotusasemien sekä verkostojen laitekaivojen suunnittelun. Palvelemme myös verkostojen ylläpidon ja saneerausten suunnittelussa.

Vesihuoltoverkostojen ja hulevesien mallintaminen

Vedenjakelu-, viemäröinti-, ja hulevesijärjestelmien tarkastelu simuloimalla mahdollistaa kattavien selvitysten tekemisen järjestelmien toiminnasta erilaisissa kuormitustilanteissa ja elinkaaren vaiheissa. Mallintamalla voidaan luotettavasti arvioida erilaisten häiriötilanteiden esiintymistä ja suunnitteluratkaisujen toimivuutta. Putkijärjestelmien simuloinnin lisäksi teemme myös hydrologisia valuma-aluemallinnuksia sekä avo-uomien, hulevesien hallintarakenteiden ja maanpinnalla tapahtuvien tulvien mallinnusta

Hulevesien hallinnan suunnittelu

Hulevesien hallinta edellyttää monenlaista osaamista ja liittyy läheisesti maankäytön ja kaupunkiympäristön suunnitteluun. Tarjoamme käyttöösi Suomen parhaat asiantuntijat, jotka hallitsevat hulevesisuunnittelun koko skaalan kuntakohtaisista hulevesistrategioista yleis- ja rakennussuunnitteluun, järjestelmien mallintamiseen ja rakentamisen ohjaukseen. Asiantuntijamme järjestävät myös erilaisia koulutuksia ja opintomatkoja.

Vesistöjen kunnostuksen suunnittelu

Vesistöjen kunnostuksen ja hoidon suunnittelulla pyritään pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan parantamiseen tai nykytilan ylläpitämiseen. Tarjoamme käyttöösi monipuolisen kattauksen asiantuntijoita, jotka hallitsevat vesistöjen kunnostussuunnittelun järvi-, joki-, lintuvesi- ja pienvesikohteissa esiselvityksistä yleis- ja toteutussuunnitteluun.