Ratasuunnitelman tavoitteena on parantaa rautatien tasoristeysturvallisuutta Simon kunnan alueella sekä taata häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen rautatiellä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa lakisääteinen ratasuunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa, ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit tai radan ylittävään eritasoon.

Suunnitelman vuorovaikutus järjestetään verkossa.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä 14.2.2022 alkaen tällä verkkosivulla.

Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa mielipiteitä 4.3.2022 saakka sähköpostitse osoitteeseen antti.kantola@sitowise.com.

Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 2.3.2022 kello 17.00 - 18.30 Teams- tapahtumassa, joka tallennetaan. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä.

> Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu tämän linkin välityksellä.


Suunnitelmaluonnoksista voi kysyä lisätietoja tai antaa palautetta soittamalla suunnittelijalle puhelinaikoina: Pirkka Hartikainen, p. 040- 735 1998 keskiviikkona 16.2.2022 kello 12 - 16.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, p. 029 534 3812, etunimi.sukunimi@vayla.fi.

Väylävirasto