Monissa suomalaisissa kaupungeissa pohditaan tällä hetkellä tietoliikenneyhteyksien tulevaisuuden tarpeita. Kuopion kaupunki on yksi edelläkävijöistä, joka haluaa huomioida älyinfran kaupungin kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa ja palveluissa. Sitowisen asiantuntijat ovat laatimassa Kuopiolle tietoliikenneverkon kehittämissuunnitelmaa vuoteen 2050 asti.

Sitowisen asiantuntijat tukevat suomalaisia kuntia ja kaupunkeja kaikissa älyinfraan liittyvissä kysymyksissä. Älyinfralla tarkoitetaan esimerkiksi tietoliikennekaapeleita, IoT-sensoreita ja muuta infraa, jota tarvitaan nopeita ja luotettavia mobiili- ja kiinteitä tietoliikenneyhteyksiä varten.

Kun kaupungit pohtivat järkeviä tulevaisuuden kehitysaskelia, yleisenä haasteena on teknologiaosaaminen ja uusien käyttötapausten innovointi. – Digitalisaatiossa puhutaan useasta teknologiasta samaan aikaan, toteaa Sitowisen asiakaspäällikkö Sanna Mäyrä. – Tietoliikenneverkkojen rakentaminen on koko kuntaorganisaation läpi leikkaava vertikaali.

Mäyrä korostaa, että nopeat tietoliikenneyhteydet ovat kaupunkien asukkaiden ja yritysten veto- ja pitovoimatekijä. Esimerkiksi sote- ja opetuspalvelut sekä etätyöskentely tarvitsevat nopeita yhteyksiä. – Älykäs infra edistää vastuullisuutta ja tiedonhallintaa sekä niiden kautta kaiken kulutuksen optimointia. Kehitystyöllä onkin merkitystä myös kaupungin ilmastotavoitteissa.

Kuopiossa laajennetaan hyviä toimintamalleja

Sitowisen projektipäällikkö Samuli Virtanen korostaa kaupunkien aktiivista roolia tietoyhteyksien kehittämisessä. – Jos kiinteitä kuituyhteyksiä jäädään odottelemaan kuin valtion puhelinlinjoja, odotusajasta voi tulla pitkä. Operaattoreille pitää luoda optimaalinen toimintaympäristö.

Kuopion kaupungissa on havahduttu asiaan ensimmäisten joukossa. – Tietoliikenneyhteydet ovat yhtä tärkeitä kuin sähkö-, kaukolämpö- ja vesiverkot. Ilman niitä mikään ei toimi, korostaa Kuopion kaupungin teknologiapäällikkö Jarmo Voutilainen. Hänen mukaansa asia on liian tärkeä jätettäväksi markkinavoimien armoille. – Meidät havahdutti se pöyristyttävä tosiasia, että kiinteissä tietoliikenneyhteyksissä alkaa olla puutteita vain 80 metrin päässä Kuopion torilta!

Meidät havahdutti se pöyristyttävä tosiasia, että kiinteissä tietoliikenneyhteyksissä alkaa olla puutteita vain 80 metrin päässä Kuopion torilta!

Jarmo Voutilainen, Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungilla on valmiina toimintamalli, jota halutaan laajentaa. Kaupungin omiin tarpeisiin on rakennettu kuituyhteyksiä jo vuodesta 1985. Pääasiassa kuitua on asennettu kestävästi silloin, kun katuja on avattu muista syistä, esimerkiksi sähkökaapeleille.

Älykaupungin kehittämistä on myös pilotoitu Savilahden alueella. Älyinfran vaatimukset on huomioitu uuden kaupunginosan rakentamisessa liki alusta lähtien, esimerkiksi rakennustapaohjeissa. – Savilahti on osoittanut, että ICT-asiat pitää huomioida jo kaavoitusvaiheessa, ennen kuin aletaan rakentaa katuja, siltoja ja oppilaitoksia, Voutilainen toteaa.

Tietoliikenneverkon kehittäminen vuoteen 2050

Sitowisen asiantuntijat laativat Kuopion kaupungille tietoliikenneverkkokonseptia vuoteen 2050. Kaupungille luodaan uusia toimintamalleja ja suuntaviivat, joiden avulla älyinfraa kehitetään. – Luomme myös älyinfran suunnittelu- ja rakentamisohjeiston, Virtanen sanoo.

Työ liittyy laajempaan älykaupunkialustan kehittämiseen. – Ilman tietoverkkoja ei voi olla älykaupunkia, Voutilainen kiteyttää. Hän odottaa Sitowisen asiantuntijoilta osaamista kaupunkisuunnittelusta, teleteknologioista ja prosessin muotoilusta. – Kaikki palaset pitää saada kohdalleen aina kaavoituksesta kaivamiseen.

Kaupungin kaikkien järjestelmien kehittäminen yhtä aikaa on Suomessa harvinaista. – Kuopio on huomattavasti pidemmällä kuin moni muu kaupunki, toteaa Sitowisen varaprojektipäällikkö Juha-Pekka Piuva. Hänen mielestään Kuopion vahvuutena on poliittinen tahtotila ja halu edistää asioita laajalla rintamalla. Lisäksi kaupungin asiantuntijoilta löytyy paljon alan ymmärrystä. – Se helpottaa meidän työtämme. Perusasioista ei tarvitse keskustella eikä alan termejä väistellä.

Kuopion kaupungin digitaalinen kaksonen

Kuopio haluaa olla tulevaisuudessakin vetovoimainen maakunnallinen keskus, ja siksi pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa kaupungin digitaalinen kaksonen. – Reaalimaailman rikastaminen lisätyllä todellisuudella mahdollistaa muun muassa ennakoivan huollon ja ylläpidon, Voutilainen sanoo. – Kaupunkilaisille se näkyy varmana ja joustavana toimintana.

Älyinfran kehittäminen parantaa myös kaupungin turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Liikennettä voidaan ohjata ajoissa muualle, jos tie on tukossa, tai rekoille voidaan antaa etuajo-oikeus. – Kun vältämme turhia pysähdyksiä ja kiihdytyksiä, vähennämme hiilipäästöjä, Voutilainen korostaa.

Hän pitääkin älyinfran kehittämistä mahdollisuutena nostaa ilmasto- ja ympäristötietoisuutta. – Älyteknologioilla voidaan edistää esimerkiksi sähkön kysyntäjoustoa. Sen avulla jokainen kaupunkilainen voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään kulutukseen ja osallistua hiilitalkoisiin.