Suomen kantaverkossa sähkönsiirrosta vastaava Fingrid Oyj on sitoutunut globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sitowisen digiratkaisut ja asiantuntijapalvelut tukevat Fingridin ilmasto- ja ympäristötavoitteita ja halua sitouttaa niihin myös koko laaja kumppaniverkosto.

Yritysvastuu näkyy Fingrid Oyj:n toiminnassa kaikilla tasoilla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. – Vastuullisuus on kirkastunut vuosien saatossa yhdeksi strategisista valinnoistamme ja arvoistamme, kertoo Fingridin ympäristö- ja yritysvastuun vanhempi asiantuntija Satu Vuorikoski.

Fingrid on sitoutunut toimimaan kansainvälisten ilmastotavoitteiden mukaisesti, jotta maapallon lämpötilan nousu saadaan rajoitettua 1,5 asteeseen. Ilmaston eteen tehdään koko Fingridissä ennätyksellisen paljon töitä.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii luotettavan ja mitoitukseltaan riittävän sähkön kantaverkon, jonka kehittämisessä ja käytössä tiedon hallinta ja jakaminen niin oman talon sisällä kuin sidosryhmiemme kanssa on olennaista.

Ympäristö- ja yritysvastuun vanhempi asiantuntija Satu Vuorikoski, Fingrid Oyj

Sitowisen kehittämä Verkkokartta-järjestelmä toimii Sitowisen Louhi-alustalla ja on yksi konkreettisista keinoista edistää Fingridin tiedonkulkua ja sidosryhmäyhteistyötä. – Lisäksi ratkaisu tukee vastuullisia liiketoimintatapoja, joihin haluamme sitouttaa myös kumppanimme.

Verkkokartta tukee sosiaalista ja ympäristövastuuta

Vuorikosken mukaan Verkkokartalle koottu tieto auttaa Fingridiä tekemään ympäristön kannalta kestävämpiä päätöksiä, esimerkiksi voimajohtoreittien suunnittelussa. – Verkkokartta kokoaa tietoa eri lähteistä, mikä tukee eri näkökulmien yhteensovittamista.

– Palveluun kootaan tietoa omaisuudenhallinta- ja paikkatietojärjestelmistä sekä muista tietolähteistä, kertoo Sitowisen digitaalisten ratkaisujen projektipäällikkö Ulla Järvinen. Verkkokartalla on runsaasti esimerkiksi ympäristötietoa. – Alustalle kootaan paikkatietoa muun muassa voimajohtojen lähellä sijaitsevista suojelualueista, uhanalaisten lajien elinalueista ja maisemallisista arvoista.

Digiratkaisuilla tuetaan myös Fingridin sosiaalista vastuuta. Tietoja jaetaan Fingridin asiakkaille ja palveluntuottajille, jotka suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät kantaverkkoa. Karttapohjainen palautteenkeruu helpottaa vuorovaikutusta myös maanomistajien kanssa.

– Emme omista maa-alueita voimajohtojen alla, joten maanomistajien kuuleminen ja luottamus on meille hyvin tärkeää, Vuorikoski korostaa. – Kannamme aina myös vastuumme datasta ja sen tietoturvasta ja -suojasta.

Fingrid tarttuu innolla uusiin innovaatioihin

Tulevina vuosina Fingridin tavoitteena on jatkaa digiratkaisujen kehittämistä niin sähkön kantaverkon elinkaaren hallinnassa kuin ympäristövaikutusten vähentämisessä. – Tartumme innolla uusiin innovaatioihin, jotka auttavat meitä kehittämään liiketoimintaa ja vastuullisuutta rinnakkain, Vuorikoski sanoo.

Sitowisen ja Fingridin yhteistyöhön kuuluu jatkossakin uusien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja ylläpito sekä tarpeen mukaan esimerkiksi ympäristökonsultointi. – Asiantuntijamme tukevat Fingridin toimintaa muun muassa maankäytön suunnittelussa, voimajohtohankkeissa ja tuulivoiman liittämisessä kantaverkkoon, Järvinen kertoo.

Vuorikosken mukaan suurinta lisäarvoa Fingridille tuottaa, kun he pystyvät yhdistämään omaa ydinosaamistaan kumppanien ammattitaitoon. – Juuri sellaista yhteistä kehitystyötä tavoittelemme Sitowisen kanssa. Onnistumista auttaa, että toimittaja tuntee hyvin meidän tarpeemme, tavoitteemme ja vastuulliset toimintatavat.


 

Lue lisää

Tutustu tarkemmin Fingridille kehitettyihin digitaalisiin ratkaisuihin!
Voimajohdot ylittävät moottoriten.

Tutustu palveluihimme!