Keilaniemen kehitys ei näy ainoastaan asuin- ja toimitilarakentamisessa. Arkea sujuvoittamaan tarvitaan myös toimivia liikenneratkaisuja, joita tarjoaa Länsimetro ja pian valmistuva Raide-Jokeri. Alueen akustiikkasuunnittelussa korostuu myös liikenneinfran tuottaman melun ja tärinän hallinta.

Otaniemen ja Tapiolan väliin sijoittuva Keilaniemi on Espoon tärkeimpiä liikenteen solmukohtia. Kehä I on jo ohjattu maan alle, ja suunnitteilla on maanalainen kalliopysäköintilaitos, jonka suunnittelussa Sitowise on mukana. Sitowise on osallistuneet myös vuonna 2017 Keilaniemeen avautuneen Länsimetron ensimmäisen Espoon puolelle sijoittuvan aseman suunnitteluun. Sitowisen akustikot suunnittelivat myös kaikkien Länsimetron ensimmäisen vaiheen metroasemien akustiikan.

– Olennaisinta metroasemien akustiikkasuunnittelussa oli hätäkuulutusten kuultavuuden ja ymmärrettävyyden varmistaminen, kertoo Sitowisen akustiikkasuunnittelun palvelualuejohtaja Anttoni Kananen. Asemille suunniteltiin riittävästi vaimentavia materiaaleja, jotta kuulutusten ääni ei pääse kaikumaan liikaa. – Tulipalotilanteessa hätäkuulutuksista pitää saada selvää jopa savunpoistopuhaltimien pauhussa.

Raide-Jokerin testiajo Espoossa Säterin edessä.

 

Raide-Jokeri kulkee läpi tiiviin kaupunkiympäristön

Vuonna 2024 Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välillä alkaa liikennöidä pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikaraitiotie, Raide-Jokeri. Se kulkee noin 25 kilometrin pituisen matkan, joten reitin varrelle mahtuu monenlaisia perustusrakenteita betonisista kiintoraidelaatoista sepelipohjiin.

Raide-Jokeri onkin hanke, jota ei olisi voitu toteuttaa ilman asiantuntevaa akustikkoa.

Anttoni Kananen, Sitowise

Ilmaäänten kulkeutumisen lisäksi raitiotien suuri haaste on, että raskas raitiovaunu tuottaa paljon runkomelua ja tärinää, samalla kun se kulkee lähellä asuntoja ja muita helposti häiriintyviä kohteita.

– Moottoritiet ja junaradat rakennetaan tyypillisesti paljon kauemmas asutuksesta, kertoo Sitowisen akustiikkasuunnittelun projektipäällikkö Miikka Valtonen. Keilaniemessäkin Raide-Jokerin reitti kulkee lähellä rakennuksia, ja siksi sen tuottamaa tärinää ja runkomelua rajoitetaan radan rakenteissa toteutetuilla ratkaisuilla. Reitin varrelle sijoittuu myös useita tutkimuslaitoksia, joissa on tärinälle herkkiä laitteita. – Kyse on satoja kertoja pienemmistä tärinätasoista kuin ihminen voi havaita.

Tärinän arviointia tarkasteltiin jälkikäteen mittauksin

Tärinän leviämisen arviointi on huomattavasti melun leviämisen arviointia haastavampaa, koska melu leviää suhteellisen homogeenisessa väliaineessa eli ilmassa. Tärinä sen sijaan leviää maaperässä, jolloin väliaine vaihtelee eri paikoissa huomattavasti.

– Tärinän ja runkoäänen siirtymäreitti on monimutkaisempi, kun vastassa on milloin kalliota ja milloin savea, Valtonen selittää.

Raide-Jokerin tärinän ja runkomelun arviointiin tarvittiin paljon lähtötietoselvittelyjä, koska virheisiin ei ole varaa. – Asukkaat kokevat pienenkin äänimaiseman muutoksen helposti epämiellyttävänä, Valtonen korostaa.

Raide-Jokerin ensimmäiset alkumittaukset tehtiin viitisen vuotta sitten, ja toukokuussa 2023 Valtonen oli mukana toteuttamassa loppumittauksia. Kaksi raitiovaunua täytettiin 16,5 tonnilla hiekkasäkkejä, mikä simuloi ihmisiä täynnä olevia vaunuja. Akustikot mittasivat tärinätasoja häiriintyvien kohteiden lähellä.

– Mittaustulosten mukaan ennakkoon tehdyt arviot ja selvitykset olivat tärinän suhteen kohdallaan eikä suuria yllätyksiä tullut vastaan. Tärinäolosuhteet kyettiin hallitsemaan hyvin

Tutustu akustiikkapalveluihimme!