Tule kuulemaan ja keskustelemaan vesistösuunnittelusta alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa! Kaikille avoimessa informatiivisessa webinaarissa luodaan katsaus vesistösuunnittelun ajankohtaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Tilaisuudessa kuullaan, mikä suomalaisen vesistösuunnittelun tilanne tällä hetkellä on, minkälaisia toimia kunnilta, kaupungeilta ja muilta toimijoilta odotetaan vesistösuunnittelun saralla sekä kuullaan esimerkkejä kotimaassa ja ulkomailla toteutetuista hankkeista ja opitaan näiden esimerkkien haasteista ja onnistumisista.   

Webinaarissa esiintyvät edustajat WWF:ltä, Uudenmaan ELY-keskuksesta ja Interenv Oy:stä. Sitowisen vesistöasiantuntijat tuovat esiin konkreettista keinovalikoimaa vesistösuunnittelun laadukkaaseen ja kestävään toteuttamiseen.  

Brändikuva, ympäristö

Vesistösuunnittelu tänään ja tulevaisuudessa 22.11.

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään maanantaina 21. marraskuuta. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Tervetuloa! 

Vesistösuunnittelu tänään ja tulevaisuudessa
22.11.2022 klo 12.30–14.30 

OHJELMA

 • Tilaisuuden avaus
  Palvelupäällikkö Harri Aulaskari, Sitowise Oy
 • Vesienhoidon 3. kauden toimenpiteet ja tavoitteet 2022–2027
  Johtava asiantuntija Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus
 • Luonnontilaisista lammista putkitettuihin puroihin – Pienvesien luonnontilan ja muuntuneisuuden arviointi
  Vesistöasiantuntija Sanna Korkonen, Sitowise Oy
 • Kaupunkipurot - Sinivihreät käytävät
  Maisemasuunnittelun osastopäällikkö Antti-Jaakko Koskenniemi, Sitowise Oy
 • Kysymyksiä ja vastauksia
 • Luonnonmukaisen vesirakentamisen uudet tuulet
  Maisema-arkkitehti Jukka Jormola, Interenv Oy
 • Vesiensuojelurakenteet ja vaellusyhteyksien palauttaminen
  Sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF
 • Vedenalaiset mittaukset - esimerkkinä Vantaanjoki
  Projekti-insinööri Jalmari Kauhanen, Sitowise Oy
 • Keskustelu
 • Tilaisuuden yhteenveto ja päätös
  Palvelupäällikkö Harri Aulaskari, Sitowise Oy

Vesistösuunnittelu-webinaari pyrkii vastaamaan kysymyksiin: 

 • Millaisia velvoitteita vesienhoito tuo vesistöjen kunnostuksiin liittyen? 
 • Minkälaisia toimia vaaditaan, jotta päästään vesistöjen hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027 mennessä? 
 • Millaisia seikkoja/ mitä näkökulmia on oleellista ottaa huomioon vesistösuunnittelussa? 
 • Miten pienvesiä tulisi huomioida infrahankkeissa? 
 • Miten vesistösuunnittelu siirtyy käytäntöön ja mitä asioita tulee huomioida? 
 • Miten onnistutaan valuma-aluelähtöisessä vesistösuunnittelussa? 
 • Mitä kaikkea on mahdollista suunnitella ja toteuttaa? 
 • Minkälaista lisäarvoa vesistösuunnittelu voi tuottaa monialaisissa infrahankkeissa? 

Tiedustelut tapahtumasta:

Harri Aulaskari
Palvelupäällikkö
+358 44 427 9806
etunimi.sukunimi@sitowise.com

Tiina Okkonen 
Projektipäällikkö
+358 44 569 2585
etunimi.sukunimi@sitowise.com