Osassa liikenneympäristöön liittyvissä muutoksissa on jopa vuosia kestävät siirtymäajat, mutta Sitowisen asiantuntijat ovat jo auttaneet asiakkaitaan huomioimaan muutokset kestävästi ja ennakoiden. Uuden lain tuomia muutoksia on jo huomioitu suunnittelussa, mikä nopeuttaa kuntia ja kaupunkeja siirtymään sujuvasti uusiin pykäliin.

Liikennesuunnittelijat valmistautuneet lakimuutoksiin

Sitowisessä uuden tieliikennelain muutoksia on jo ennakoitu ennen lain voimaantuloa. Suunnittelijat ovat kouluttautuneet ja hyödyntäneet oppimaansa suunnittelutyössä. He ovat myös opastaneet asiakkaitaan uuden lain tuomiin muutoksiin: ”Omassa työssäni välitän tietoa uudesta tieliikennelaista erityisesti kunnille. Viestintää on tehty jo viime vuodesta alkaen ja kiihtyen tänä keväänä,” kertoo Noora Airaksinen, Liikenneselvitykset-osaston apulaisosastopäällikkö.

Omassa työssäni välitän tietoa uudesta tieliikennelaista erityisesti kunnille. Viestintää on tehty jo viime vuodesta alkaen ja kiihtyen tänä keväänä.

- Noora Airaksinen, apulaisosastopäällikkö

Ensimmäiset sitowiseläiset pääsivät työskentelemään uuteen tieliikennelakiin liittyen jo vuonna 2014, kun liikennemerkkien uudistamistyö käynnistyi. Lue työstä lisää täältä.

Liikenneympäristö muuttuu vähitellen

Sitowisen asiantuntijat neuvovat asiakkaita uuteen tieliikennelakiin liittyvissä muutoksissa ja pitävät huolen laissa esitetyistä siirtymäajoista. He auttavat muokkaamaan liikenneympäristöä jo ennen laissa määrättyjä siirtymäaikoja, jotta tieliikenteessä vältyttäisiin epäselviltä tilanteilta. Laki näkyy jo arkisessa projektityössä, vaikka siirtymäaikaa olisikin vuosia. Esimerkiksi liikenteenohjauksen projekteissa suunnitelmia on jo laadittu uuden tieliikennelain mukaisilla liikennemerkeillä ja tiemerkinnöillä, vaikka siirtymäaika suurimpaan osaan näihin on vasta 10 vuoden kuluttua.

- Suunnittelua on jo tehty uuden tieliikennelain mukaisesti, vaikka virallisia suunnitteluohjeita ei vielä olekaan ollut käytössä, kertoo Kirsi Järvenpää, vanhempi suunnittelija ja projektipäällikkö Liikennesuunnittelu-osastolta.

Pyöräily huomioitava ensimmäisenä

Liikennesuunnittelun aluepäällikkö Jani Karjalainen korostaa, että esimerkiksi pyöräilyyn liittyvien muutosten toteuttaminen maastoon tulisi tehdä ensimmäisenä. Väistämisvelvollisuudet ja pyöräteiden kaksisuuntaistaminen voi tuottaa epäselviä tilanteita, jos merkinnät eivät ole ajan tasalla.

- Huolena on se, miten eri tienkäyttäjäryhmät tunnistavat lainmukaisen tavan liikkua ja omat velvollisuutensa, kun uudet ja vanhat merkintätavat näkyvät maastossa vuosien ajan, Jani täsmentää.

Huolena on se, miten eri tienkäyttäjäryhmät tunnistavat lainmukaisen tavan liikkua ja omat velvollisuutensa, kun uudet ja vanhat merkintätavat näkyvät maastossa vuosien ajan.

- Jani Karjalainen, liikennesuunnittelun aluepäällikkö

Uuden tieliikennelain tuomat muutokset pyöräliikenteeseen tarkoittavat isoa asenteellista muutosta koko liikennejärjestelmän suunnittelussa, sillä uudessa laissa pyöräliikenteen rooli korostuu vielä aiempaa enemmän osaksi ajoneuvoliikennettä. Uusilla pyöräilyinfran suunnitteluperiaatteilla tarkastellaan kriittisemmin myös itse pyörä teiden tarpeellisuutta liikenneympäristöissä, esimerkiksi asuinalueilla.

Pyöräilyyn liittyvät uudistukset tarjoavatkin uudentyyppisen ajattelumaailman liikenne- ja katusuunnitelmien laatimiseen.

- Ajatuksena ei ole jatkaa totuttua linjaa niin, että joka paikkaan suunnitellaan automaattisesti kaksisuuntaisia yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä, Jani huomioi.

Pyöräily onkin yksi liikenteen osa-alue, johon uusi tieliikennelaki vaikuttaa paljon. Pyöräliikenne tulee lähivuosina muuttumaan nykyisestä:

- Yksisuuntaisten pyöräteiden määrä tulee kasvamaan ja pyöräkatuja ilmestyy kaupunkeihin. Pyöräkadulla muu ajoneuvoliikenne sovittaa ajonopeuden pyöräliikenteen vauhdin mukaiseksi, Jani kuvailee pyöräilyn tulevaisuutta.

Asiantuntijoidemme tärpit uudesta tieliikennelaista:

  • Pyöräily: useita muutoksia liikennesäännöissä, tutustu esimerkiksi täällä Traficomin ja Pyöräliiton laatimassa koosteessa.
  • Kadunvarsipysäköinti: taajamassa kaksisuuntaisella tiellä voi pysäköidä kulkusuunnassa vasemmalle puolelle tietä.
  • Pysäköintiaika: pysäköintiajan alkamisen voi ilmoittaa vapaasti ilman pysäköintikiekkoa.
  • Vähimmäisnopeusrajoitus: teille tai kaistoille voidaan asettaa vähimmäisnopeusrajoituksia.
  • Ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus: esimerkiksi matkailu- ja pakettiautoilta poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus.
  • Kaikista muutoksista saa tietoa Traficomin viralliselta Tieliikennelaki 2020 -sivustolta.

Yhteystiedot