Uudet liikennemerkit sitowiseläisten kynistä

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Sitowisessä laki tuli työpöytiemme kautta tutuksi jo viitisen vuotta sitten, jolloin liikennemerkkien uudistamistyö Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) kanssa alkoi. Liikennemerkkien uudistamistyö aloiteltiin Sitowisessä jo vuonna 2014. Aiemmin liikennemerkit ovat olleet asetuksissa, mutta nyt ne kirjataan lakiin, jonka vuoksi niitä on myöhemmin hankalampi muuttaa. Siksi ne on nyt tehty äärimmäisellä huolellisuudella ja jokaista yksityiskohtaa erityisen tarkasti harkiten.

Suunnittelupöydältä tien pientareelle ja katujen kulmiin

Kuten suunnittelijoidemme työlle on tyypillistä, tässäkin hankkeessa loppukäyttäjät näkevät vain hioutuneen timantin. Liikennemerkin suunnittelussa on valtava työ ennen kuin se päätyy omalle paikalleen liikennettä ohjaamaan.

Sitowisessä liikennemerkkien suunnittelutyötä on ollut tekemässä kourallinen suunnittelijoita. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Taina Kuparinen, joka kokosi tähän hieman tavallisesta poikkeavaan työhön soveltuvan tiimin: ”Tähän työhön soveltuu suunnittelija, jolla on hyvä looginen hahmotuskyky ja joka pystyy pitämään koko merkkipaletin synkroniassa ilman merkkien välisiä sääntömaailman ristiriitoja. Tiimissäni on loistavia nuoria suunnittelijoita, joista on kasvanut hankkeen edetessä vahvoja tekijöitä.”

Työhön soveltuu suunnittelija, jolla on hyvä looginen hahmotuskyky ja joka pystyy pitämään koko merkkipaletin synkroniassa ilman merkkien välisiä sääntömaailman ristiriitoja.
Taina Kuparinen, hankkeen projektipäällikkö

Uudet liikennemerkit valmistetaan sitowiseläisten piirtämien mitoituskuvien perusteella. Kuvassa varoitusmerkkeihin kuuluva liikennemerkki A17, "Lapsia".

 

Työn olennaisin ja suuritöisin osa on ollut uusien liikennemerkkien mitoituspiirustusten luominen. Niissä määritellään se, miltä merkki näyttää: minkä kokoisia elementtejä niihin tuodaan. Samalla on uudistettu melkein kaikki liikennemerkeissä esiintyvät kuviot. Vain muutama merkki säilyy ennallaan. ”Vaihtoehtoja on tehty ja millejä on viilattu enemmän kuin missään muussa suunnittelutyössäni,” Taina kuvailee yksityiskohtien tarkkaa suunnittelua.

Suunnittelutyössä tasapainotellaan visuaalisuuden ja teknisten ratkaisujen välillä. Merkkien pitää olla selkeitä, mutta niiden valmistustapa ja yhteneväisyysvaatimukset tuovat omat raaminsa. On myös huomioitava se, missä merkkiä käytetään: kuinka kaukaa sitä katsotaan ja paljonko siinä on informaatiota.

Upouusia liikennemerkkejä

Liikennemerkkien uudistamistyön yhteydessä on suunniteltu myös aivan uusia merkkejä. Esimerkiksi opastusmerkkeihin kuuluva keskustaa tarkoittava tunnus on yksi, joka tulee helpottamaan monen kotimaanmatkaajan liikkumista: ”Keskusta-tunnusta käytetään mm. valtateiden liittymissä, joista on opastettu soveltuvin reitti kaupungin keskustaan. Valtateillä on useita liittymiä, joista keskusta-alueelle pääsee, mutta tähän asti vieraalla paikkakunnalla liikkuessa on joutunut vain arvailemaan, mikä niistä tulisi valita keskustaan päästäkseen,” Taina nostaa esimerkkinä.

Muita uusia liikennemerkkejä löytyy muun muassa pyöräilyopasteista. Uutta on myös se, että lakiin on sisällytetty myös erilaiset ajoratamerkinnät sekä sulkupuomi ja -pylväät, jotka ovat myös osa suunniteltua kokonaisuutta.

Työ jatkuu lain voimaan tultua

Viimeiset kuukaudet ennen lain voimaan astumista ovat olleet todella kiireisiä, kun aineistoja on viimeistelty toimituskuntoon. Samalla on konkretisoitunut se, kuinka moni taho tarvitsee uusia liikennemerkkejä: kunnat, suunnittelijat, ohjelmistotoimittajat, liikennemerkkivalmistajat, tiemerkintäyritykset, autokoulut sekä monet julkaisuja tuottavat painotalot ovat tarvinneet uusia liikennemerkkejä omiin käyttötarkoituksiinsa.

Vaikka hankkeen h-hetki on käsillä uuden lain voimaan astuessa, ei työ ole vielä valmis. Tuhansia merkkejä on suunniteltu, mutta vielä puuttuu joitain täydennyksiä kuten esimerkkitapauksia, joita suunnitellaan vielä lain voimaan astuttua. Työ alkoi Väyläviraston, silloisen Liikenneviraston kanssa, mutta virastouudistuksen myötä valmiit kuvat ovat Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin määräysten liitteitä.

”Työ on ollut hyvin erilainen kuin muut toimeksiannot. Mutta hyvässä tiimissä, johon katson myös tilaajapuolen edustajien kuuluvan, se on ollut todella mielenkiintoinen.” Taina kertoo vuosia kestäneestä hankkeesta. ”Hanke huipentuu uuden tieliikennelain voimaan tullessa, mutta työmme jatkuu,” Taina summaa hankkeen kulkua.

 

Lue täältä lisää uuden tieliikennelain vaikutuksista suunnitteluun:
"Uusi tieliikennelaki näkyy jo suunnittelussa"