Sitowisen NextGen-harjoittelijat osallistuvat harjoittelujaksonsa aikana nelipäiväiseen työelämävalmennukseen. Valmennuksen tavoitteena on tutustuttaa harjoittelijat Sitowisen toimintatapoihin sekä tarjota eväitä työuran eri vaiheisiin.

Loppukeväästä käyntiin polkaistu valmennus sai hiljattain jatkoa kahden päivän jaksolla, jonka aikana paneuduttiin oman työuran johtamiseen sekä vaikuttavaan viestimiseen. Kouluttajana toimi ratkaisukeskeinen uravalmentaja Riikka Pajunen Montevista Oy:stä. 

Omien vahvuuksien tunnistaminen antaa rohkeutta ottaa ote omasta työstään.

Riikka Pajunen, Montevista Oy

Työelämä on jatkuvassa murroksessa, ja oman paikkansa voi löytää varsin yksilöllisiä reittejä pitkin. Riikka kertoo, että työuran aktiivinen suunnittelu lisää työssä jaksamista merkittävästi, ja sitä kannattaa opetella jo uran alkuvaiheessa.

– Riittävä itsetuntemus ja omien vahvuuksien tunnistaminen antavat rohkeutta ottaa aktiivinen ote omasta työstään. Hyvät viestintätaidot puolestaan auttavat luovimaan työelämän eri tilanteissa. Kokemukseni mukaan tämän päivän nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita näistä asioista, ja siksi onkin palkitsevaa tarjota heille konkreettisia työkaluja muun muassa omien intohimojensa ja vahvuuksiensa tunnistamiseen. Työstään on helpompi nauttia, kun näkee oman arvonsa ja sen merkityksen koko yrityksen toiminnalle, Riikka sanoo.

Valmennus vaatii heittäytymistä

Työelämävalmennuksen aikana opiskelijat saivat tilaisuuden tutustua itseensä ja vahvuuksiinsa niin ennakkotehtävien, itsenäisen pohdinnan kuin ryhmäkeskustelujen kautta. Riikka kehuu harjoittelijoiden heittäytymistä valmennuksen eri teemoihin ja tehtäviin.

–Oli hienoa huomata, miten ennakkoluulottomasti osallistujat lähtivät tekemään matkaa itseensä. Aktiivisen osallistumisen kautta monille avautui aivan uudenlaisia näköaloja oman työuransa johtamiseen. Myös Sitowise ansaitsee kehuja – työelämävalmennuksen tarjoaminen osana harjoittelijaohjelmaa osoittaa aitoa välittämistä.

Työelämävalmennuksen tarjoaminen osana harjoittelijaohjelmaa osoittaa aitoa välittämistä.

Riikka Pajunen, Montevista Oy

Työelämävalmennus vahvistaa ammatti-identiteettiä

NextGen-harjoittelijaohjelmaa toteutetaan Sitowisessa nyt neljättä kertaa. HRD-päällikkö Kirsikka Sarkeala on innoissaan työelämävalmennuksen saamasta vastaanotosta.

–Oman työuran johtaminen nostettiin valmennuksen kantavaksi teemaksi viime vuonna, ja saimme siitä valtavasti hyvää palautetta. Valmennuksen kautta opiskelijat pääsevät rakentamaan omaa ammatti-identiteettiään ja saavat eväitä työelämään – ja elämään yleensäkin, hän sanoo.

Valmennuksen kautta harjoittelijat pääsevät rakentamaan omaa ammatti-identiteettiään. On hienoa, että yli puolet heistä jatkavat uraansa Sitowisessä harjoittelunsa jälkeen.

Kirsikka Sarkeala, Sitowise

Sitowisen tavoitteena on, että yrityksen henkilöstöstä 10 % olisi opiskelijoita, ja NextGen toimiikin erinomaisena rekrytointikanavana juuri opiskelijoiden suuntaan.

–NextGen-harjoittelijaohjelman kautta tavoitamme vuosittain opintojensa loppuvaiheessa olevia nuoria aikuisia. Harjoittelijaohjelmaan valitut opiskelijat ovat hyvin sitoutuneita ja innovatiivisia tekijöitä, ja onkin hienoa, että pystymme tarjoamaan monelle heistä työpaikan harjoittelun jälkeen – viime kesänäkin peräti 60 % harjoittelijaohjelmaan osallistuneista jäi meille töihin, Kirsikka kertoo.

Työelämävalmennus jatkuu elokuussa, jolloin keskitytään uramahdollisuuksiin Sitowisessä.

smart city iwt hosai

NextGen-harjoittelijaohjelma

NextGen tarjoaa opiskelijoille ponnahduslaudan tulevaisuuden älykkään ja kestävän elinympäristön suunnittelemiseen. 

the smart city company vilja

Opiskelijan Sitowise

Opiskelijan Sitowise tarjoaa opinnäytetöitä, työharjoittelua, excersioita ja muita opiskelijan arjessa tarpeellisia juttuja.