Suomiradan tavoitteena on parantaa raideliikenteen palvelutasoa ja kehittää merkittävästi koko Suomen junaliikennettä. Hanke tuo koko maan tiiviimpään yhteyteen kansainvälisen lentoasema- ja raideverkon kanssa. Suomiradan vaikutukset ulottuvatkin koko maahan edistäen talouskasvua, työllisyyttä ja ilmastotavoitteita.

Suunnittelu käyntiin Helsinki–Tampere-välillä

Suomi-rata Oy:n toimeksiannosta Sitowisessä on nyt aloitettu nopean Helsinki–Tampere-ratayhteysvälin pääsuuntaselvityksen laatiminen. Kyseessä on uusi Helsingin ja Tampereen välinen rata. Sitowisessä Suomirata-hankkeen projektipäällikkönä toimii Seppo Veijovuori.

– Haasteena on täysin uuden nopean radan (300 km/h) sovittaminen maastoon luonnon, maiseman ja maankäytön ehdoilla, Seppo kuvailee hankkeen erikoispiirteitä.

Suomiradan toteuttaminen mahdollistaa noin tunnin junayhteyden Tampereen ja Helsingin rautatieasemien välille, sekä entistä nopeamman raideyhteyden Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille. Hanke poistaa kansallisen kilpailukyvyn kannalta keskeisiä raideliikenteen pullonkauloja ja edistää näin koko maan junaliikennettä. 

– Suunnittelutehtävä sisältää kaikki tekniikkalajit ja se luo edellytykset seuraavaan suunnitteluvaiheeseen eli alustavaan linjaussuunnitteluun ja lakisääteiseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA), Seppo kertoo. – Pääsuuntaselvitys valmistuu ensi keväänä. 

Suomirata kartalla.

Kestävän kasvun hanke

Suomiradalla on toteutuessaan alueellisia, valtakunnallisia ja globaaleja vaikutuksia. Se vaikuttaa niin yksittäisiin ihmisiin kuin koko yhteiskuntaan.

Liikenneyhteydet paranevat, kun kapasiteetti kasvaa. Yhteyksistä tulee nopeampia ja luotettavampia, joka tuo alueita lähemmäs toisiaan matka-aikojen lyhentyessä. Samalla vähäpäästöisen liikkumisen mahdollisuudet monipuolistuvat ja sisäisten lentojen tarve vähenee. 

– Rata kytkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kiinteäksi osaksi kaukojunaliikennettä, Seppo huomauttaa.

Image
ikoni miss finland

Miksi Suomirata?

  • Suomirata saa aikaan lyhyemmät matka-ajat ja laajemmat työssäkäyntialueet.
  • Pääradan vapautuva raidekapasiteetti mahdollistaa paikallisen junaliikenteen kehittymisen.
  • Hanke tuo mukanaan kestävää ja ilmastotavoitteet huomioivaa kasvua.
  • Suomirata luo ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja liikkumiseen ja yhdistää Suomen raideliikenteen välityksellä globaaliin lentoasemaverkkoon ja parantaa koko maan kilpailukykyä.
Ratikka alittaa Itsenäisyydenkadun siltaa.

Sitowise suunnittelee myös Tampereen ratapihan alueella

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja asematunnelin uusiminen edistää joukkoliikennettä liikenteen ja liikkumisen solmukohdassa Tampereella. Suunnittelun lähtökohtana on esteetön ja viihtyisä matkakeskusalue.

Tutustu palveluihimme!

Ratasuunnittelu

Sitowise on rautatieliikeneen moniosaaja. Ratasuunnittelun palvelumme kattavat koko hankkeen elinkaaren, esiselvityksistä rakentamissuunnitteluun ja työmaavalvontaan.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun asiantuntemuksella varmistamme tehokkaat ja toimivat ratkaisut huomisen tarpeisiin. Liikennesuunnittelu on johtavassa roolissa monialaisissa projekteissa.