Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja asematunnelin uusiminen edistää joukkoliikennettä Tampereen tärkeimmässä liikenteen ja liikkumisen solmukohdassa. Suunnittelun lähtökohtana on esteetön ja viihtyisä matkakeskusalue.

Yksi Suomen vilkkaimmista kaupunkikeskustojen ja eri liikennemuotojen risteyskohdista kokee lähivuosina täydellisen muodonmuutoksen.

Itsenäisyydenkadun tunneli ja asematunneli yhdistetään yhtenäiseksi uudeksi kokonaisuudeksi liiketiloineen ja liikennealueineen. 

Hankkeen suunnittelusta vastaa Sitowise Oy. Suunnittelutyö sisältää Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja asematunnelin rakentamissuunnittelun sekä siihen yhdistyvät toiminnot.

Suunnitteluhanke on osa Tampereen Kannen alueen kehittämistä. Kyse on laajasta hankekokonaisuudesta, joka tekee Tampereen keskustasta yhtenäisemmän ja tiiviimmän kokonaisuuden ja tuo alueelle uusia palveluita, työpaikkoja ja asukkaita.

– Hanke on merkittävä osa Kannen alueen kehittämistä ja tärkeä päänavaus Asemakeskuksen toteutuksessa. Se parantaa keskustan ja alueen välistä saavutettavuutta ja lisää varmasti osaltaan Tampereen vetovoimaa sekä keskustan toimivuutta, Sitowisen aluejohtaja Timo Karjalainen sanoo. 

– Hanke on Tampereelle merkittävä, ja on hienoa, että rakentamissuunnittelu lähtee käyntiin huippuammattilaisten voimin. Sillan uusimisen yhteydessä rakentuva matkaterminaali parantaa koko alueen saavutettavuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta, kommentoi Asemakeskus-hankkeen hankekehityspäällikkö Henri Väänänen Tampereen kaupungilta.

– Väyläviraston näkökulmasta käynnistyvä suunnitteluhanke on merkittävä osa mahdollista Tampereen henkilöratapihahanketta, jolla luodaan edellytykset pitkälle tulevaisuuteen osana asemakeskusta ja ratapihan kansihankkeita, sanoo projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väyrävirastosta.

Sillan uusimisen yhteydessä rakentuva matkaterminaali parantaa alueen saavutettavuutta ja turvallisuutta.

Henri Väänänen, Tampereen kaupunki

Esteetön ja turvallinen ympäristö

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uudistamisella varmistetaan kasvavien ihmisvirtojen ja erilaisten matkaketjujen sujuvuus sekä parannetaan laiturialueen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. 

Matkakeskusalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisätään hakemalla suunnittelussa väljyyttä ja avaruutta. 

– Matkakeskus on liikenteen ja liikkumisen hubi, joka yhdistää eri liikennemuodot sujuvaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelu lähtee joukkoliikenteen ja kaupunkilaisten näkökulmasta, kertoo Karjalainen.

Kohde on liikkumisen hubi, joka yhdistää liikennemuodot sujuvaksi kokonaisuudeksi. Joukkoliikenne ja kaupunkilaiset ovat suunnittelun lähtökohtana.

Timo Karjalainen, Sitowise

– Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja asematunnelin uudistaminen on ensimmäinen ja tärkeä osa Tampereen uuden asemakeskuksen rakentumista, sanoo VR-Yhtymä Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Kai Perhola

– Matkustajanäkökulmasta se mahdollistaa matkaketjujen saumattomuuden ja sujuvat vaihdot ratikalta junaan. Viihtyisä ympäristö ja uudet asematunneliin syntyvät palvelut parantavat matkustajakokemusta ja houkuttelevat lisää matkustajia raiteille niin Tampereen sisällä kuin kaukoliikenteessäkin, Perhola sanoo.

Alikulkusillan ja asematunnelin uudistaminen on ensimmäinen osa Tampereen uuden asemakeskuksen rakentumista.

Kai Perhola, VR-Yhtymä Oy

Itsenäisyydenkadun tunneliaukon leventäminen tuo myös lisää tilaa kevyelle liikenteelle. Kokonaisuutena Kannen alueen kehittäminen tukee kestävää kehitystä.

– Se mahdollistaa tehokkaan joukkoliikennevälineiden käytön ja tiivistää kaupunkirakennetta, aluejohtaja Timo Karjalainen summaa.

”Tämä on näytön paikka”

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan suunnittelu on monialainen hanke, koska se nivoo yhteen useita liikennemuotoja ja kytkeytyy asemarakennukseen.

– Hanke on laaja ja haastava mutta sisältää edeltävien onnistuneiden suunnitteluvaiheiden myötä hyvät lähtökohdat. Se on Sitowiselle loistava näytön paikka, ja otamme kiitollisena haasteen vastaan, sanoo Karjalainen. 

Sitowise on ollut aiemmin vahvasti mukana matkakeskushankkeiden suunnittelussa muun muassa Nokialla, Seinäjoella, Jyväskylässä ja Lahdessa.

Tampereen nykyinen Itsenäisyydenkadun alikulkusilta on elinkaarensa päässä. Se on valmistunut vaiheittain vuosina 1935–1937, ja sitä on levennetty vuonna 1989. Sillalla on kahdeksan raidetta sekä Ratapihankadun siltarakenne. Asematunneli on rakennettu vuonna 1989.

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan päällä sijaitsee ratapiha.
Itsenäisyydenkadun alikulkusillan päällä sijaitsee ratapiha. Asemalaitureiden takana näkyvä Itsenäisyydenkatu kulkee sillan ja radan alla.

Suunnittelussa varmistetaan, että osa raiteista ja sillan alitavat yhteydet pysyvät käytössä koko ajan, vaikka rakentamisessa tarvitaan poikkeavia rakenneratkaisuja.

Ari Savolainen, Sitowise

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uusiminen on poikkeuksellisen vaativa hanke, kertoo Sitowisen Sillat ja infrarakenteet -yksikön johtaja Ari Savolainen.

Suunnittelun lähtökohta on, että raideliikenne sekä sillan alittava raitiotie-, ajoneuvo- ja kevyt liikenne voivat jatkua keskeytyksettä rakentamisen aikana. Raideliikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi silta uusitaan vaiheittain, kansilohko kerrallaan.

– Rakentamisen vaiheistus on poikkeuksellinen, ja se heijastuu myös suunnitteluun. Suunnittelussa varmistetaan, että osa raiteista ja myös tarvittavat sillan alittavat yhteydet voivat pysyä käytössä koko ajan, Savolainen kertoo.

Kokonaisuutena Tampereen Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uusiminen on suurimpia toteutettavia siltahankkeita Suomessa.

– Sitowise on ollut pitkään mukana ratahankkeissa, joissa on tarvittu poikkeavia rakenneratkaisuja. Tampereen asema-alue on tälle luontevaa jatkoa, Savolainen sanoo.

Monialainen ponnistus

Monialaisessa hankkeessa tarvitaan monialaista osaamista. Se edellyttää muun muassa silta-, liikenne, valaistus-, taloteknistä, geoteknistä ja kunnallisteknistä suunnittelua. 

– Suunnittelutyötä tehdään paitsi Tampereelta myös Espoosta ja Turusta käsin. Mukana ovat talon parhaat asiantuntijat aluerajoista riippumatta, sanoo Timo Karjalainen.

Sitowisen omien asiantuntijoiden lisäksi suunnittelussa ovat tärkeässä roolissa Sitowisen kumppanit Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy ja raideinfrastruktuurin projekteihin erikoistunut asiantuntijayritys Proxion Oy.

Rakentamissuunnittelu käynnistyy vuoden 2021 aikana, ja sen on määrä valmistua vuonna 2022. Hankkeen rahoittajina ovat Väylävirasto, Tampereen kaupunki ja VR Yhtymä Oy. Väylävirasto toimii rakennuttajana ja tilaajana.

Lisätietoja Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja asematunnelin suunnittelusta

Tutustu palveluihimme!

Siltasuunnittelu

Siltasuunnittelumme seisoo jykevän osaamisen päällä. Asiakkaamme hyötyvät siitä kokonaistaloudellisesti järkevänä ja toimivana siltana.

Ratasuunnittelu

Sitowise on rautatieliikeneen moniosaaja. Ratasuunnittelun palvelumme kattavat koko hankkeen elinkaaren, esiselvityksistä rakentamissuunnitteluun ja työmaavalvontaan.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun asiantuntemuksella varmistamme tehokkaat ja toimivat ratkaisut huomisen tarpeisiin. Liikennesuunnittelu on johtavassa roolissa monialaisissa projekteissa.

Joukkoliikennesuunnittelu

Autamme asiakkaitamme joukkoliikenteen suunnittelun eri vaiheissa, luoden käyttäjälähtöistä, tehokasta ja ilmastonäkökulmat huomioivaa joukkoliikennettä.