Kaupunkeihin keskittynyt väestö, palvelut ja arkemme kannalta välttämätön infrastruktuuri ovat erityisen alttiita ilmaston lämpenemisen aiheuttamille riskeille, kuten lämpösaarekeilmiölle ja kaupunkitulville. 

Vahinkojen välttämiseksi ilmastoriskeihin on varauduttava entistä paremmin. Avainroolissa ovat tiedolla johtaminen, älykkäät ratkaisut sekä kaupunkiluonto. Varautuminen on tärkeää niin kaupunki- kuin kiinteistömittakaavassa.  

Kaupungeissa korostuvat ilmaston lämpenemisen aiheuttamat riskit, kuten lämpösaarekeilmiö ja hulevesitulvat. Miten ilmastonmuutos näkyy Suomessa ja rakennetussa ympäristössä tällä hetkellä ja mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa? Entä millaisia keinoja varautumisen kehittämiseksi on tarjolla?   

The Smart City Talks -webinaarissa tiistaina 19. maaliskuuta jaetaan ajankohtaista tietoa sekä uusia näkökulmia ilmastoriskeihin varautumisesta. Webinaarissa kuullaan puheenvuoroja Ilmatieteen laitokselta, Museovirastolta, Jyväskylän kaupungilta sekä Sitowiseltä.

Miten rakennetussa ympäristössä sopeudutaan muuttuvaan ilmastoon? Katso tallenne:

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Tiistai 19.3.2024 kello 14.00 - 15.30 
Webinaarin ohjelma

14.00 - 14.05Webinaarin avaus
Aino Karilas, Sitowise
14.05 - 14.25Keynote: Ilmastoriskien uudet ennusteet
Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos 
14.25 - 14.40Uusia keinoja ilmastoriskien arviointiin ja varautumisen suunnitteluun
Vilja Larjosto, Sitowise
14.40 - 14.55Ilmastoviisas kaavoitus ja viheralueiden rooli 
Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki 
14.55 - 15.10Kulttuuriympäristön sopeutuminen ilmastonmuutokseen
Ulla Salmela, Museovirasto
15.10 - 15.25Vaikuttava ilmastotyö 
Emma Liljeström, Sitowise
15.25 - 15.30Päätössanat
Aino Karilas, Sitowise

Tapahtuman puhujat:

Hilppa Gregow
Tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos, sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus yksikön päällikkö
Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusyksikössä tutkimus keskittyy sään ääri-ilmiöihin ja ilmastonmuutokseen, ilmastonmuutokseen ja tulevaisuuden kaupunkeihin, sää- ja ilmastosovelluksiin ja palvelukehitykseen sekä ilmastonmuutokseen ja innovaatiotutkimukseen. Gregowin erityisosaamisalueita ovat sään ääri-ilmiöt ja myrskytutkimus, ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimus, sään ja pitkän aikavälin ennusteet sekä ilmastosovellusten palvelukehitys. 

Mervi Vallinkoski
Yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki
Jyväskylässä tehdään ilmastoviisasta kaavoitusta, mihin liittyy myös viherympäristöjen kehittäminen niin hillinnän kuin sopeutumisen näkökulmasta. Yleiskaavoituksessa etsitään luonnonmukaisia ja kestäviä ratkaisuja. Yleiskaavapäällikkönä toimiva Vallinkoski on maisema-arkkitehtina pitkään tehnyt uraauurtavaa työtä maiseman, viherverkoston ja kaupunkiluonnon huomioimiseksi osana maankäytön suunnittelua.

Ulla Salmela
Yli-intendentti, Museovirasto
Ulla Salmela työskentelee Museovirastossa Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston johtajana. Osasto vastaa kulttuuriympäristöön, arkeologiseen kulttuuriperintöön, vedenalaiseen kulttuuriperintöön, rakennusperintöön ja kulttuurimaisemaan sekä restauroinnin ohjaukseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä sekä niiden valtakunnallisesta kehittämisestä. 

Vilja Larjosto
Palvelupäällikkö, kestävä kaupunkiympäristö, Sitowise
Vilja Larjosto edistää työssään kaupunkiympäristön resilienssiä eli muutoskestävyyttä. Larjosto on kehittänyt Sitowisellä tulvariskien ja lämpösaarekkeiden arviointia sekä sopeutumisen suunnittelua.

Emma Liljeström
Ryhmäpäällikkö, Sitowise
Emma Liljeström työskentelee Sitowisellä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen parissa. Hänellä on useamman vuoden kokemus ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnista. Luonnon monimuotoisuus ja lajikirjon säilyttäminen ovat Liljeströmille tärkeitä teemoja.

Kysy lisää webinaarista tai ilmastoriskeihin liittyvistä ratkaisuistamme:

Kuva
Vilja Larjasto
Vilja
Larjosto
Maisema-arkkitehti, palvelupäällikkö
ekologinen maisemasuunnittelu
+358 44 427 9113