Suomen luonnon päivää juhlitaan jälleen 26. elokuuta 2023. Päivän tarkoitus on osoittaa arvostusta ja juhlia maamme ainutlaatuista luontoa. Ehkäpä tänä vuonna juhlapäivän kunniaksi sinäkin päätät tehdä jonkin lupauksen upean luontomme säilyttämisen ja turvaamisen edistämiseksi!

Tietystä fyysisestä ympäristöstä ja sille ominaisesta lajistosta muodostuu luontotyyppi. Suomessa on noin 400 eri luontotyyppiä, joista osa on hyvin yleisiä ja osa hyvin harvinaisia. Terve ja monimuotoinen luonto takaa meille monia ekosysteemipalveluita eikä ihmiskunta pärjää ilman luontoa. Metsät, vesistöt, meret ja kosteikot – kaikilla on oma roolinsa ravinteiden kierrossa, hiilen sitomisessa, veden säätelyssä, pölytyksessä ja näiden myötä ruoan, hengitysilman ja materiaalien tuottamisessa. Kaikki luonnon monimuotoisuuden tasot – luontotyypit, lajit ja geeniperimä – ovat yhtä tärkeitä.  

Koko maapallon historiassa on koettu viisi ajanjaksoa, jolloin lajeja on kuollut joukoittain sukupuuttoon.  Ihminen on toiminnallaan – maapinta-alan massiivisella käyttöönotolla ja sen muokkaamisella - aiheuttanut kuudennen sukupuuttoaallon. Suomessakin monimuotoisuus vähenee ja se on jo heikentynyt yli 300:n lajin hävittyä.

Joka yhdeksäs eliölajimme on uhanalainen.

Luonnonkasvien ja -eläinten elintila on kaventunut niiden jouduttua väistymään viljelysten ja kotieläinten laidunalueiden tieltä. Me ihmiset hyödynnämme luonnonantimia, kuten kalakantoja, kestämättömästi sekä kuormitamme luontoa päästöillä. Suomessa luontoekosysteemejä ovat heikentäneet eniten metsävarojen hyödyntäminen sekä maankäyttö ja sen muutokset. 

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen ovat osa muutoskestävyyttä, jota tarvitsemme muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutumiseksi. Upean luontomme säilyttämiseksi tarvitsemme konkreettisia tekoja, joiden toteuttamiseen tarvitaan koko yhteiskunnan panos. 

Sitowisessa asiantuntijamme ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden haasteita ja mahdollisuuksia lajitasolta verkosto- ja ekosysteemitasoille. Luonnon monimuotoisuus on osa kestävyystyötämme infra- ja rakennushankkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Toteutamme monipuolisesti erilaisia palveluita ja järjestämme fasilitoitua työskentelyä, yhteiskehittämistä ja vertaisoppimista luonnonmonimuotoisuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Kuva: Heli Nukki

Kuva
Kurjenkello ja hyönteinen.

Tutustu LuMo-palveluihimme!

Kuntien rooli luonnon monimuotoisuuden edistäjinä on tunnustettu ja merkittävä, sillä useat ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään paikallisesti. Tätä roolia tukemaan on kehitetty Sitowisen LuMo-katsaus.