Palkintoryhmän perusteet Ainon valinnalle:

”Aino tunnetaan maassamme dynaamisen kasvillisuussuunnittelun pioneerina. Hän on edistänyt uraauurtavasti urbaanin ympäristön maisema-arkkitehtuurin monimuotoisuutta ja uutta esteettistä ilmaisua. Hän työskentelee aktiivisesti kaupunkiluonnon monimuotoisuuden ja ekologisten verkostojen teemojen parissa. Ainon avoin tapa keskustella ja jakaa tietoa suunnittelun eri näkökulmista on omiaan edistämään maisema-arkkitehtuurin kehitystä Suomessa. Hänen aktiivisesta panoksestaan alan kehittämiseen on syntynyt myös Dynaaminen kasvillisuus - Kaunista ja kestävää monimuotoisuutta rakennetuille viheralueille –opas. Palkinnolla haluamme nostaa esille Ainon esimerkillistä rohkeaa, iloista ja intohimoista otetta työskentelyyn.”

- Suuret kiitokset tunnustuksesta! Maisema-arkkitehtuuri on tiimityötä. Sitowise, maisemasuunnitteluosasto ja ekologisen maisemasuunnittelun tiimi on ollut innostava työyhteisö, jossa saa aina tukea myös uusia ratkaisuja etsiessä. Olen ollut hyvin etuoikeutettu ja päässyt tekemään todella kiinnostavia projekteja. On ollut ilo työskennellä ennakkoluulottomien ja kunnianhimoisia kestävyystavoitteita asettavien tilaajien kanssa. Jatketaan yhdessä rohkeasti eteenpäin, kiittelee Aino.

Onnittelut Ainolle upeasta tunnustuksesta!

Vuoden nuoren maisema-arkkitehdin valinnalla maisema-arkkitehtiliitto haluaa nostaa nuoria, taitavia ja lahjakkaita nuoria esille. Palkinnon näkökulmana on erityisesti ennakkoluulottoman, uuden näkökulman ottaminen maisema-arkkitehtuuriin. Tunnustuksen voi saada joko henkilö tai työyhteisö, jonka valmistumisesta on enintään viisi vuotta.

Kuva
Aino Karilas.

Tutustu Ainon työhön!

Tein maisema-arkkitehdin opintoihini kuuluneen diplomityön Helsingin kaupungille dynaamisesta kasvillisuudesta.