Liiketoimintajohtajat Timo Palonkoski ja Jannis Mikkola tuntevat Sitowisen tarinan kenties paremmin kuin omat taskunsa. Palonkoski siirtyi Wise Goupiin yrityskaupan myötä vuonna 2012 ja Mikkola aloitti Sitossa 2005. Molemmat ovat  toimineet keskeisissä tehtävissä Sitowisessä aina yrityksen alkumetreiltä saakka.

Kulttuurishokki kääntyi voitoksi

Siton ja Wise Groupin yhdistyessä liitettiin yhteen kaksi erilaisen kasvutarinan omannutta yhtiötä, mutta myös kaksi erilaista kulttuuria. Kummallakin yhtiöllä oli kuitenkin yhteinen päämäärä. Toisistaan tietämättä kumpikin suunnitteli laajentumista – Sito Infrasta talopuolelle ja Wise Talosta infraan.

Esimerkiksi ensimmäiseen strategiapaperiin kirjattiin asioita kuten vastuullisuus ja digitalisaatio, jotka vielä 2010-luvulla olivat utopiaa useimmissa yrityksissä.

Timo Palonkoski, Sitowise

– Se, että olemme viidessä vuodessa kasvaneet innovatiiviseksi rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitaloksi, on vaatinut lukemattomia työtunteja koko organisaatiolta. Toisaalta koen, että haasteista huolimatta kahden eri toimialan yrityksen ja kahden yrityskulttuurin törmäyttäminen mahdollisti myös monia sellaisia oivalluksia, jotka kantavat meitä vielä tänäkin päivänä. Esimerkiksi ensimmäiseen strategiapaperiin kirjattiin asioita kuten vastuullisuus ja digitalisaatio, jotka vielä 2010-luvulla olivat utopiaa useimmissa yrityksissä, mutta joista on sittemmin tullut globaaleja megatrendejä ja meidän toimintamme tukijalkoja, Palonkoski kertoo.

Joustava strategia jättää tilaa innovaatioille

Kokonaisuudessaan Palonkoski ja Mikkola toteavat Sitowisen onnistuneen edellisen strategian toteuttamisessa erittäin hyvin.

– On ollut mahtavaa huomata nyt taaksepäin katsoessa, kuinka moni 2017 kirjoitetuista tavoitteista on saavutettu, vaikka kaikkiin asiakirjoihin ei laajasti ole palattu matkan varrella, kertoo Mikkola. Se kertoo kuinka hyvin prosessi ja jalkautus onnistui ja asiat iskostuivat takaraivoon, Mikkola jatkaa.

– Toki olemme kääntäneet kurssia ja kirkastaneet tavoitteitamme myös matkan varrella. Joustavuus onkin mielestäni yksi onnistuneen strategian elementtejä, sillä se mahdollistaa mukautumisen liiketoimintaympäristön muutoksiin, mutta tarjoaa myös tilaa tunnistaa tulevaisuuden tarpeita ja pitää yllä innovatiivista työympäristöä, Palonkoski sanoo.

Tärkeitä ovat olleet ristiin syötöt liiketoimintojen välillä ja viimeaikaiset isot projektikokonaisuudet.

Jannis Mikkola, Sitowise

Konkreettisina esimerkkeinä strategiakauden onnistumisista Palonkoski mainitsee kasvutavoitteiden saavuttamisen niin yhtiötasolla kuin liiketoiminta-alueiden osalta, kansainvälistymisen ensiaskeleet, osaamisen kehittämisen vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita, vastuullisuustyön edelläkävijyyden toimialalla – näin alkajaisiksi.

– Yhteisen tekemisen kulttuuri on alkanut jo Sitowisen alkumetreiltä ja vaan vahvistunut ajan myötä. Jo yhdistymisen ensipäivinä puhelimet soivat ja yhteisiä hankkeita pohjustettiin, kertoo Mikkola. Tärkeitä ovat olleet ristiin syötöt liiketoimintojen välillä ja viimeaikaiset isot projektikokonaisuudet kuten vaikka Vantaan resurssiviisas ratikka ja Keilaniemen kallioparkki. Molemmat ovat isoja onnistumisia, joissa olemme yhdessä, liiketoiminta-alueiden rajat ylittäen tuottamassa asiakkaillemme lisäarvoa, jatkaa Mikkola.

Henkilöstölle kiitos

Lopuksi Palonkoski ja Mikkola muistuttavat, että strategiakauden onnistumiset eivät ole hyvin laaditun strategian, saati sen laatijoiden ansiota, vaan kiitos kuuluu ensisijaisesti henkilöstölle.

– Monelta osin kulunut viisivuotiskausi on ollut varsin töyssyinen matka, josta emme olisi selvinneet ilman sitoutunutta ja työhönsä innostuneesti suhtautuvaa henkilöstöä. Toivomme, että seuraavallakin kaudella onnistumme sanoittamaan strategian niin, että jokaisen on mahdollisuus löytää itsensä ja roolinsa sen toteuttamisessa ja kykenemme myös muuten pitämään huolta tärkeimmästä voimavarastamme, asiantuntevasta henkilöstöstämme.