Arttu Kukkonen, 24-vuotias korkeakouluopiskelija Tampereelta opiskelee rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Tampereen Ammattikorkeakoulussa. Hän aloitti neljännen eli viimeisen lukuvuoden nyt syksyllä ja valmistujaisia on tarkoitus juhlia toukokuussa 2021. 

- Rakennusala ja erityisesti infra-ala on kiinnostanut minua pienestä pitäen, siksi opiskelupaikan valinta oli helppo päätös, Arttu kertoo. 

Pyysimme Arttua kertomaan kokemuksistaan Sitowisellä ja arvoimaan, miten vastuullisen kesätyön periaatteet ovat hänen kohdallaan toteutuneet. 

Mukana vaativassa liikennemerkkiprojektissa  

- Harjoitteluni suurin ja työllistävin työtehtävä on ollut uusien liikennemerkkien piirtäminen ja suunnittelu uuteen tieliikennelakiin. Tämän lisäksi olen ollut mukana tekemässä teräsrumpuinventointeja ja olen päässyt tekemään erilaisia avustavia tehtäviä. Avustavat tehtävät ovat olleet mm. katupoikkileikkauksien päivittämistä, Arttu kertoo. 

Maastopäivät ja vastuunkanto motivoivat 

- Työpäivät ovat harvoin täysin identtisiä. Mieleenpainuvimpia ja hauskimpia työpäiviä ovat olleet teräsrumpuinventointeihin liittyvät maastopäivät. Silloin työpäivä ei tunnu ollenkaan työpäivältä! Harjoittelussa ylivoimaisesti parasta on ollut se, että olen saanut vastuuta ja minuun on luotettu alusta alkaen. Mielipiteitäni kuunnellaan ja jos on sattunut virheitä, olen saanut rakentavaa ja hyvin selkeää palautetta. Tämä on johtanut siihen, että olen uskaltanut rohkeasti tuoda mielipiteitäni julki, Arttu kertoo kokemuksistaan. 

Pyysimme Arttua kertomaan myös sen, mitä harjoittelussa voisi muuttaa tai kehittää jotta se olisi ”täydellinen kokemus”. Näin Arttu vastasi:  

- Toivottavasti tulevat harjoittelijat pystyvät tutustumaan toisiinsa paremmin. Koronan takia muut harjoittelijat ovat jääneet ainakin itselle tuntemattomiksi.

Tasapuolisuus on ollut mieleenpainuvin asia. Minut on otettu mukaan työyhteisön jäseneksi ja olen saanut tukea ja apua aina, kun olen sitä tarvinnut.

- Arttu Kukkonen

Vastuullisen kesätyön periaatteet  

Miten hyvä hakijakokemus toteutui, kun hait Sitowiseltä harjoittelupaikkaa? 

- Hain vuonna 2019 NextGen-ohjelmaan. Olin ollut yhteydessä Sitowiseen jo ennen hakuajan alkamista, ja sain silloin jo nopeita ja kannustavia vastauksia. Hakuprosessi sujui loistavasti ilman mitään ongelmia. Minut pidettiin koko ajan ajan tasalla siitä, milloin valintoja tehdään, montako hakijaa on haastatteluissa ja milloin viimeistään tehdään valinnat. Positiivista oli, että sain palautetta haastattelusta, ja valintakin tuli jo hieman sovittua aiemmin. Kun minut oli valittu, esimieheni oli minuun yhteydessä, ja kertoi, miten jatketaan. 

Entä toinen vastuullisen kesätyön periaate, mielekäs työ? 

- Kesätyö on ollut sopivan haasteellista ja on kannustanut minua ottamaan vastuuta oma-aloitteisesti. Esimieheni on koko ajan korostanut koulutuksen tärkeyttä painottamalla sitä, että koulu pitää ensin hoitaa kunnolla loppuun, ja sen jälkeen vasta työasiat. Tämä on ollut hyvä asia, sillä tutkintoni etenee suunnitellulla tavalla, eikä opintojen suorittaminen ole vaikeutunut töiden takia. Olen keskustellut myös esimieheni kanssa parannusehdotuksista liittyen omaan työhöni, jotta se olisi mielekkäämpää. Minua on kuunneltu ja asioita on lähdetty kehittämään. 

Perehdytys ja ohjaaminen ovat tärkeää harjoittelijalle. Miten tämä onnistui kohdallasi? 

- Olen saanut mielestäni hyvin perehdytystä ja ohjausta. Esimieheni on osoittanut kiinnostusta töitäni kohtaan ja ohjeistanut, jos joku on askarruttanut. Olemme käyneet esimieheni kanssa palaute- ja tavoitekeskusteluja. Näiden ansiosta minulle on ollut koko ajan selvää, miten työpaikalla tulee toimia. Myös muut kollegat ovat auttaneet ja ohjanneet, kun ovat osanneet ja ehtineet. 

Koetko, että sinua on kohdeltu oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti? 

- Tasapuolisuus on ollut mieleenpainuvin asia. Minut on otettu mukaan työyhteisön jäseneksi ja olen saanut tukea ja apua aina, kun olen sitä tarvinnut. En ole havainnut minkäänlaista epäoikeudenmukaisuutta. 

Vastuullinen yritys maksaa harjoittelijalle kohtuullisen palkan työstä. Miten koet palkkauksesi? 

- Palkkani on suoraan Insinööriliiton palkkataulukon mukainen. Olen siis saanut työn vaatimuksiin ja kokemuksiini perustuvaa palkkaa. 

Oletkos saanut kirjallisen työsopimuksen ja työtodistuksen? 

- Olen tehnyt ja saanut oman kopioni kirjallisesta työsopimuksesta ja sain viime kesältä työtodistuksen, jossa oli myös esimiehen palaute. 

Esimiehen iloksi työsuhde jatkuu 

Apulaisosastopäällikkö Taina Kuparinen haluaa nostaa esiin Artun oma-aloitteellisuuden ja luotettavuuden.  

- Arttu on toiminut hyvin vastuullisesti ja esimerkillisesti työssään. Olen voinut luottaa siihen, että työt valmistuvat täsmällisesti. Arttu on osannut kysyä neuvoja aina niitä tarvitessaan, samalla kun hän on itse jo miettinyt ehdotuksen etenemistavasta. Liikennemerkkiprojekti on ollut todella vaativa, ja oli hienoa huomata, miten sitoutunut Arttu oli. Olen todella iloinen, että hän jatkaa meillä nyt tuntitöissä opiskeluidensa ohella, Taina kertoo.

Sitowise työllistää vuosittain noin 200 opiskelijaa. Olemme sitoutuneet Vastuullisen kesätyön periaatteisiin, ja varmistaaksemme, etteivät ne jää vain juhlallisiksi lupauksiksi, pyydämme harjoittelijoiltamme palautetta siitä, miten periaatteet ovat toteutuneet.