Aluehankkeiden kestävyyspolku antaa konkreettisia keinoja torjua ilmastonmuutosta ja kehittää kestävää rakennettua ympäristöä kunnan omista lähtökohdista käsin.

Sitowisen hankehallinnan vanhempi asiantuntija Tiina Sahakari auttaa suomalaisia kuntia ja kaupunkeja kestävissä aluehankkeissa. Suomen yli 300 kunnassa mietitään nyt kuumeisesti, mitkä ovat vaikuttavimpia keinoja torjua ilmastonmuutosta ja sopeutua sen seurauksiin.

– Ilmastotyö voi tuntua vaikealta ja jäädä helposti ylätasolle ja irralliseksi, Sahakari toteaa. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei välttämättä konkretisoidu yksittäisen kaavoittajan arkityössä. – Isot kysymykset pitäisikin tuoda pöytään niin konkreettisella tavalla, että niihin on kunnissa mahdollista tarttua.

Autamme asettamaan ilmastotavoitteet ja toteuttamaan niitä aluehankkeissa käytännön tasolla, esimerkiksi kaavoituksessa, tontinluovutusehdoissa ja maankäytön suunnittelussa.

Tiina Sahakari, Sitowise

Pelkästään ilmastotavoitteiden asettelu voi tuntua monimutkaiselta. Kuntaliiton tutkimuksen mukaan vain 45 prosenttia suomalaisista kunnista oli asettanut ilmastotavoitteen vuonna 2021. Reilusti yli puolelta kunnista   puuttuu myös ilmastosuunnitelma, vaikka siihen velvoittava laki on valmisteilla. Lisäpainetta luovat kansalliset ja EU-tason ilmasto- ja energiansäästötavoitteet.

– Työsarkaa riittää, ja siksi olemme kehittäneet kuntien tarpeisiin Aluehankkeiden kestävyyspolun. Aluehankkeissa kunnilla on paljon mahdollisuuksia kehittää aidosti kestävää ympäristöä.

Miten aluehanke vastaa kunnan ilmastotavoitteisiin?

Työssään Sahakari on huomannut, että harvassa kunnassa riittää osaamista ja resursseja hallita kestävän kehityksen laajaa kokonaisuutta. – Yleinen kysymys onkin, miten tietty aluehanke tukee kunnan ilmasto- ja muita kestävyystavoitteita tai miten hanke voisi tukea niitä paremmin.

Kestävä aluekehitys on mahdollisuus oppia yhdessä ja kehittää kuntaorganisaation omaa osaamista. Silloin ihmiset sitoutuvat yhteiseen tekemiseen, mikä luo hyvät edellytykset hyödyntää yhden aluehankkeen oppeja myös seuraavissa hankkeissa.

Tiina Sahakari, Sitowise

Lähes 2500 asiantuntijan konsulttitalona Sitowise tarjoaa kunnille osaamista vastuullisuuden eri osa-alueilta tarpeen mukaan, alkaen nykytilanteen kartoituksesta. – Autamme kuntia asettamaan realistiset ilmastotavoitteet ja toteuttamaan niitä aluehankkeissa käytännön tasolla, esimerkiksi kaavoituksessa, tontinluovutusehdoissa ja maankäytön suunnittelussa.

Kestävyys on tärkeää huomioida kokonaisvaltaisesti. – Kun aluehanketta tarkastellaan laajasti sosiaalisesta, taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta, huomio ei kiinnity vain hiilijalanjälkeen, vaan usein löydämme keinoja vahvistaa myös kunnan positiivista hiilikädenjälkeä.

Vertaisoppiminen lisää kunnan omaa osaamista

Sahakarin mielestä isojakin kysymyksiä voidaan käsitellä käytännönläheisesti, kun prosessi on valmiiksi mietitty ja pureskeltu. Kestävyyspolussa prosessi on jaettu selkeisiin vaiheisiin, joista jokaisen päätteeksi asioista keskustellaan yhdessä. – Silloin myös välivaiheiden tuloksista on helppo viestiä organisaation sisällä ja eri sidosryhmille.

Kestävä kehitys vaatiikin Sahakarin mukaan uudenlaista yhteistyötä. Vastuuta on jaettava yli osastorajojen. – Kestävä aluekehitys on mahdollisuus oppia yhdessä ja kehittää kuntaorganisaation omaa osaamista. Silloin ihmiset sitoutuvat yhteiseen tekemiseen, mikä luo hyvät edellytykset hyödyntää yhden aluehankkeen oppeja myös seuraavissa hankkeissa.

Kuva
Ilmakuva asuinalueesta, jollaisen aluekehittäminen voidaan tehdä kestävästi.

Tutustu Aluehankkeen kestävyyspolkuun!

Aluekehitys avaa suuria mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua sen seurauksiin. Aluehankkeen kehityspolku viitoittaa tien.