Paloturvallisuussuunnittelija Esa Virralle on tärkeintä, että hänen suunnittelemissaan rakennuksissa on ihmisten hyvä olla ja lapset saavat kasvaa turvallisesti. 

Esa on paloturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen asiantuntija. Hän hyödyntää työssään myös kokemustaan pelastuslaitoksilta ja muista turvallisuusalan tehtävistä. Vastuullisuus on hänelle asia, jota ei tule koko ajan arjessa mietittyä. – Sen mukaan vain toimii, hän kiteyttää. 

Asiakasprojekteissa vastuullisuus näkyy pitkäjänteisenä elinkaarisuunnitteluna. – Turvallisuuslaitehankinnoissa ei enää valita niin herkästi halvinta, vaan pitkässä juoksussa kustannustehokkain, Esa kertoo. Laitteistojen eliniäksi ei riitä 5–10 vuotta. – Laadukkaan tuotteen odotetaan kestävän 50 tai jopa 100 vuotta. 

Käytännön tasolla esimerkiksi savunpoistopuhaltimen koneiston on oltava pitkäikäinen ja huoltovapaa. – Lisäksi varmistamme, että laite täyttää käyttötarkoituksensa ja toimii tosipaikan tullen, vaikka paloturvallisuuslaitteita ei toivon mukaan tarvitse käyttää muuta kuin testauksissa. 

Paloturvallisuussuunnittelijalla on suuri vastuu siitä, että rakennukset ovat pitkäikäisiä ja käyttäjillä on hyvä olla. 

Esa Virta, Sitowise

Esan mielestä paloturvallisuussuunnittelijalla on suuri vastuu siitä, että rakennukset ovat pitkäikäisiä ja käyttäjillä on hyvä olla. – Minulle oman työn tärkein kädenjälki näkyykin siinä, että tiedän lasten saavan kasvaa ja leikkiä turvallisesti suunnittelemissani päiväkodeissa ja kouluissa. 

Vähimmäisvaatimusten ylitys parantaa paloturvallisuutta 

Jokaisen kohteen paloturvallisuuden suunnittelu on tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja tilan loppukäyttäjien kanssa. Yhdessä määritellään kriteerit niin henkilöturvallisuudelle kuin rakennuksen suojaamiselle. Asiantuntijat tuovat esiin asetusten minimivaatimukset ja vaihtoehdot. 

– Esimerkiksi jokaisessa tilassa on pääasiassa oltava kaksi poistumisreittiä, mutta jos tilaan lisätään kolmas, ihmisillä on heti enemmän mahdollisuuksia pelastautua, Esa toteaa. Sama koskee savunpoistojärjestelmän mitoitusta. Prosentti tai kaksi lattiapinta-alasta riittää, mutta jos mitoitusta kasvatetaan, palavat savukaasut saadaan poistettua tilasta nopeammin. – Se vähentää rakennukselle aiheutuvia vaurioita. 

Paloturvallisuussuunnittelulla suojataan sekä kriittistä toimintaa että arvokkaita rakenteita. Vastuullisuutta voidaan parantaa modernilla sammutus- ja paloturvallisuustekniikalla.

Esa Virta, Sitowise

Kriteerit ovat korkeimmat terveydenhoidossa ja historiallisissa rakennuksissa. Paloturvallisuussuunnittelulla suojataan sekä kriittistä toimintaa että arvokkaita rakenteita. Vastuullisuutta voidaan parantaa kaikenlaisissa kohteissa modernilla sammutus- ja paloturvallisuustekniikalla. 

– Palohälytykset voidaan ohjata sammutuslaitteistosta ja palonilmaisimista suoraan hätäkeskukseen, mikä parantaa paloturvallisuutta erityisesti puurakentamisessa ja korkeissa rakennuksissa. 

Työyhteisön turvallisuuteen kuuluu jatkuvuudenhallinta 

Paloturvallisuussuunnittelun lisäksi Esa toimii Sitowisen tytäryhtiö Paloässät Oy:ssä turvallisuus- ja laatupäällikkönä. Vastuulla on huolehtia oman työyhteisön ja työympäristön turvallisuudesta, kuten riskiarvioinneista ja henkilösuojaimien käytöstä. Tehtävässä korostuu myös liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta. 

– Käytännössä se on varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin. Esimerkiksi koronapandemia tuli monelle yritykselle isona yllätyksenä. Meillä nopeaa reagointia helpotti, että tilanteeseen oli valmistauduttu etukäteen. Valmiiden toimintaohjeiden ansiosta ihmiset siirtyivät etätöihin sujuvasti ja työyhteisöä on onnistuttu aktivoimaan poikkeusoloissakin. Työt hoituvat ja tuntuvat yhtä mukavilta kotona ja toimistolla! 

Kuva
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tähtää kestävään tulevaisuuteen

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!

Sitowiseläisten tapa tehdä työtään on vastuullinen ja älykäs. Se on reseptimme kestävämmän tulevaisuu-den rakentamiseksi, ja ainekset sekoitellaan sitowiseläisten työpöydillä. Olemmehan me The Smart City Company.

Tutustu palveluihimme!

Palotekniset turvallisuuspalvelut

Tuotamme ammattitaidolla asiakaskohtaisesti räätälöityjä pa­lo­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sia, teemme palo­tur­vallisuusau­di­toin­teja ja järjestämme pe­las­tus­har­joi­tuksia.

Palotekninen suunnittelu

Määräykset, järjestelmät, ratkaisut ja näiden käytännön toimivuuden tuntevat paloalan ammattilaisemme ovat turvallinen kumppani paloturvallisuusratkaisujen suunnitteluun.