Olen ollut tyytyväinen sitowiseläinen pian 10 vuotta. Aloitin geotekniikan vanhempana suunnittelijana vuonna 2013, ja kokemuksen myötä sain yhä vastuullisempia suunnittelutehtäviä ja mahdollisuuden osallistua esimerkiksi tarjouslaskentaan. Yksi mieleen jäänyt projekti oli Nelostien Joutsa–Kanavuori-osuus, jossa toimin ensimmäistä kertaa vastuusuunnittelijana. Kannoin siis vastuun kaikkien geoteknisten ratkaisujen toimivuudesta ja niitä taustoittavista tutkimuksista. 

Kun siirryin projektipäälliköksi, varsinaiset suunnittelutehtävät vähenivät, ja nykyisin osastopäällikkönä työpäiviini kuuluu paljon esihenkilötyötä ja suunnitelmien tarkastamista. Parasta on työskentely ihmisten kanssa ja ratkaisujen ideointi isolla porukalla. Erityisen palkitsevaa on nuorten suunnittelijoiden ohjaaminen. Tuntuu hyvältä, kun on jakanut omaa kokemustaan ja huomaa, että nuori suunnittelija opettaa pian samaa myös muille. 

Nuorten suunnittelijoiden ohjaaminen on palkitsevaa. Tuntuu hyvältä, kun on jakanut omaa kokemustaan ja huomaa, että nuori suunnittelija opettaa pian samaa myös muille. 

Perheen ja työn yhdistäminen onnistuu hyvin 

Alun perin menin opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon sähkötekniikkaa, mutta koin sen liian abstraktiksi ja siirryin pian rakennustekniikkaan. Maarakentaminen on kiinnostanut minua nuoresta asti. Tulihan jo poikana ihmeteltyä isoja maarakennuskoneita ja miten niillä on mahdollista tehdä pelkästä maasta esimerkiksi tie- ja ratapenkereitä. 

Työskentelin urani alussa puoli vuosikymmentä Destian geosuunnitteluyksikössä, kunnes halusin uusia näköaloja. Sitowise tuntui heti työhönottohaastattelussa hyvältä, olihan yhtiö kokonaan työntekijöidensä omistama, ja toimistokin sattui olemaan lähellä entistä työpaikkaani. Kymmenessä vuodessa olemme kasvaneet yhtiönä paljon, mutta perustekemistä se ei ole hirveästi muuttanut. Kollegatkin ovat yhtä mukavia kuin ennenkin! 

Suurin muutos arjessani ovat olleet lasten syntymät ja perheen kasvaminen. Sitowisellä työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen on onnistunut hyvin.

Suurin muutos arjessani ovat olleet lasten syntymät ja perheen kasvaminen. Sitowisellä työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen on onneksi onnistunut eri elämänvaiheissa hyvin. Saan suunnitella päivittäisen aikatauluni ja projektien etenemisen varsin vapaasti, ja välttämättömät menot ovat soviteltavissa keskellä päivääkin. 

Etätyömahdollisuus on iso plussa, mutta toimistolle minua houkuttelee muun muassa työkavereiden näkeminen, yhteiset lounaat ja työporukan darts-kerho. Pidämme viikoittain viikkokisat ja kerran vuodessa mestaruuskisat. Se on tärkeä asia yhteishengelle ja muutenkin mukava ja toimistolle sopiva harrastus päätetyöskentelyn oheen. 

Janne Kaitainen heittää tikkaa toimistolla darts-kerhossa.

Geotekniikkaa tarvitaan pienissä ja suurissa projekteissa 

Työn mielekkyyden kannalta pidän tärkeänä mielenkiintoisia työtehtäviä, jotka auttavat kartuttamaan omaa ammattiosaamista. Projekteissani onkin todella suurta vaihtelua. Olen ollut mukana pienissä, muutaman tuhannen euron talonrakennus-, vesihuolto- ja katuhankkeissa sekä satojen miljoonien eurojen valtakunnallisissa moottoritie- ja infrahankkeissa. 

Etätyömahdollisuus on iso plussa, mutta toimistolle minua houkuttelee muun muassa työkavereiden näkeminen, yhteiset lounaat ja työporukan darts-kerho.

Parhaillaan Sitowise on mukana isolla projektiryhmällä Liminka–Oulu-ratasuunnitteluhankkeessa, ja usein geotekniikka liittyykin tie-, katu-, silta- ja ratasuunnitteluun. Toisaalta geotekniikka koskee myös pieniä suunnittelukohteita, joista yksi hauska esimerkki on muutaman vuoden takaa Syvänojantie-nimiselle tielle antamani geotekninen lausunto: maanomistaja oli kaivanut tien sivuojaa liian syväksi. 

Pohjimmiltaan geotekniikassa ollaan aina isojen asioiden äärellä. Geotekniikalla on suuri merkitys rakenteiden kestävyydelle, turvallisuudelle ja pitkäikäisyydelle. Hyvät ja oikein mitoitetut pohjanvahvistukset mahdollistavat teknistaloudellisesti parhaat rakenteet, joista koituu ajan kanssa kustannussäästöjä koko yhteiskunnalle. Varsinkin suurissa väylähankkeissa säästöt voivat olla merkittäviä. Onnistunut geotekniikka ei näy ulospäin, mutta rakenne pysyy siinä kunnossa, mihin se on suunniteltu.