Oma tarinani Sitowisellä alkoi 10 vuotta sitten ja samalla käynnistyi toden teolla ympäristö ja kaupunkikehitys -toimialamme upea kasvutarina. Yhtiömme johto näki jo tuolloin alan palveluissa hienon kasvumahdollisuuden ja olemmekin saaneet täyden tuen toimia alan uudistajana ja keihäänkärkenä monella osa-alueella.

Minun ominta alaani on maan, ilman ja veden kemikalisoitumiseen liittyvä ympäristöturvallisuus. Aloitin urani asiantuntijana ympäristön pilaantumiseen liittyvissä tutkimuksissa ja kunnostuksissa. Kiinnostukseni esihenkilötyöhön antoi mahdollisuuden siirtyä osastopäälliköksi ja tällä hetkellä olen toimialajohtaja. Nykyisessä tehtävässäni saan toimia omien arvojeni mukaisesti ihmisläheisenä, kuuntelevana ja oikeudenmukaisena johtajana. Minulle on myös suuri kunnia antaa ääni laajalle osaajajoukollemme.

Edelläkävijän rooli on mahdollinen vain, kun porukkaan kuuluu tasapuolisesti nuoria osaajia ja alan kokeneita asiantuntijoita. Vuosien mittaan osaajajoukkomme onkin kasvanut 50:stä yli 200:aan ja etsimme mukaan koko ajan uusia tekijöitä. Meillä voi työskennellä maantieteellisestä sijainnista riippumatta mistä tahansa päin Suomea.

Aloitin urani asiantuntijana, mutta kiinnostukseni esihenkilötyöhön antoi mahdollisuuden siirtyä osastopäälliköksi ja edelleen toimialajohtajaksi. Toimin omien arvojeni mukaisesti ihmisläheisenä, kuuntelevana ja oikeudenmukaisena johtajana.

Monipuoliset projektit

Ympäristö ja kaupunkikehitys -toimialan palvelutarjontamme on monipuolinen ja laaja. Meillä työskennellään muun muassa maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä infrahankkeissa, ympäristökonsultoinnissa sekä luonto- ja vesipalveluissa. Yhä useampi projekti liittyy nykyisin myös kestävään kehitykseen ja ilmastokestävyyteen sekä hankehallintaan. Viestinnän rooli pienissä ja suurissa hankkeissa korostuu jatkuvasti entistä enemmän.

Selvitykset ovat olennainen osa rakennushankkeita

Uskon, että meille houkuttelee töihin ennen kaikkea mahdollisuus vaikuttaa. Uusien, rohkeiden ja innovatiivisten ratkaisuiden kautta olemme viemässä alaa jatkuvasti eteenpäin. Ihmisten, yritysten ja kuntien ilmasto- ja ympäristötietoisuus ajaa alaa eteenpäin, ja taustalla vaikuttaa myös kaupungistuminen ja tarve uudenlaisille kaupunki- ja muille elinympäristöille. Vastuullisuudesta on tullut koko yhteiskunnan yhteinen asia, ja siksi myös meistä yhä useampi työskentelee ilmasto, kestävän kehityksen ja kiertotalouden parissa.

Oman työn kädenjälkeä tarvitse etsiä kaukaa. Raamitamme tulevaa tekemistä. Tutkimme, selvitämme ja määrittelemme osaltamme, miten tulevaisuuden kestävissä ja älykkäissä kaupungeissa toimitaan, miten alueita käytetään ja mihin rakennetaan.

Alan työllisyysnäkymät ovatkin valoisat, eikä oman työn kädenjälkeä tarvitse etsiä kaukaa. Alamme antaa mahdollisuuden raamittaa tulevaa tekemistä, kuten suunnittelua. Tutkimme, selvitämme ja määrittelemme osaltamme, miten tulevaisuuden kestävissä ja älykkäissä kaupungeissa toimitaan, miten alueita käytetään ja mihin rakennetaan. Ympäristöön, luontoon, ilmastoon ja maankäyttöön liittyvät selvitykset eivät olekaan enää erillisiä tehtäviä, vaan kiinteä osa koko yhteiskunnalle merkittäviä rakennushankkeita ja investointeja. Teemme joka päivä yhteistyötä eri alojen suunnittelijoiden ja asiakkaiden kanssa. Meitä kaikkia tarvitaan!

Asiantuntemuksen turvaaminen on tärkeää

Ympäristö ja kaupunkikehitys -toimialan toimintaympäristö on jatkuvassa kehityksessä ja siksi alan asiantuntemuksen turvaaminen on entistäkin tärkeämpää. Se vaatii henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä koulutuksilla ja ennenkaikkea opettavaisilla projekteilla. Yhtä tärkeää on asiantuntemuksen siirtäminen nuoremmille ja työn mielekkyys eri kokemus- ja elämänvaiheissa.

Meillä nauretaan paljon, autetaan kaveria ja luotetaan toinen toisiimme ja yhteiseen tekemiseen. Me teemme rohkeita avauksia, emmekä pelkää epäonnistumista.

Itselleni on tärkeää kehittää myös oppilaitosyhteistyötä. Se on parhaimmillaan vuorovaikutteista, jolloin me asiantuntijaorganisaationa pystymme antamaan panoksemme siihen, mitä koulutusohjelmia ja -sisältöjä on tarjolla. Näin osaajat suuntautuvat jo valmiiksi tuleville työmarkkinoille. 

Vaikka ala muuttuu vauhdilla, tietyistä asioista pidämme tiukasti kiinni. Haluamme työskennellä jatkossakin hyvän hengen ja hyvän mielen työpaikassa. Meillä nauretaan paljon, autetaan kaveria ja luotetaan toinen toisiimme ja yhteiseen tekemiseen. Me teemme rohkeita avauksia, emmekä pelkää epäonnistumista. Vain tekemällä asioita uudella tavalla, voimme saada muutosta aikaan. Haluamme viedä rohkeasti alaa eteenpäin yhdessä!