Sitowise Group Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021, 25.8.2021 klo 8.30

Q2: VAHVA KANNATTAVUUS, ENNÄTYSKORKEA TILAUSKANTA

Huhti – kesäkuu lyhyesti

 • Tilauskanta kasvoi 20 % ja oli 140 (117) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 46,5 (43,2) miljoonaa euroa
 • Oikaistu EBITA oli 5,9 (7,2) miljoonaa euroa, eli 12,7 (16,6) % liikevaihdosta
 • Sitowise osti Suomessa digitaalisen kiinteistöjohtamisen asiantuntija Enco Oy:n
 • Toukokuun henkilöstökyselyssä nousivat esiin vahva luotto Sitowisen menestykseen tulevaisuudessa ja korkea tyytyväisyys esihenkilötyöhön

Tammi – kesäkuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 89,3 (83,3) miljoonaa euroa
 • Oikaistu EBITA oli 10,6 (12,3) miljoonaa euroa, eli 11,9 (14,8) % liikevaihdosta
 • Velkaantuminen (nettovelka/oikaistu EBITDA) laski ja oli 1,5 (2,2) x
 • Maaliskuussa listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle
 • Viisi yrityskauppaa vahvisti Sitowisen asemaa digitaalisissa ratkaisuissa ja kestävän kehityksen palveluissa sekä Suomessa että Ruotsissa
 • 94 prosenttia Sitowisen asiakkaista kokee, ettei koronaviruspandemia vaikuttanut palveluiden laatuun

Toimitusjohtaja Pekka Eloholma

Markkinoiden piristyminen sekä aktiivinen myyntityö näkyivät edelleen Sitowisen tilauskannassa, joka nousi ennätyskorkeaksi myös toisella vuosineljänneksellä. Tilauskanta kasvoi kaikilla Suomen liiketoiminta-alueilla ja pysyi Ruotsissa aiemmalla, hyvällä tasolla. Tilauskantamme oli 22 prosenttia korkeammalla vuoden 2020 loppuun verrattuna. Sitowisen asiakkaat niin julkisella kuin yksityisellä puolella ovat aktivoituneet. Markkinoilla on silti edelleen nähtävissä epävarmuutta, mikä osittain johtuu rakennusalan kohonneista materiaalikustannuksista.

Huhti–kesäkuu sujui odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme oli toisella vuosineljänneksellä 46,5 miljoonaa euroa ja kasvoi 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Oikaistu EBITA oli vahva, 5,9 miljoonaa euroa, joka oli 12,7 % liikevaihdosta. Kannattavuus oli viime vuotta alhaisempi, mutta tämä selittyy kevään 2020 poikkeuksellisuudella. Tuolloin koronaviruspandemia siirsi painopisteen täysin projektityöhön, kun tarjouspyyntöjen määrä laski ja henkilöstö siirsi lomia myöhemmäksi koronarajoitusten vuoksi. Tämä nosti työtuntien määrää ja laskutusastetta normaalia korkeammaksi.

Laskutusasteemme parani odotusten mukaisesti toisella vuosineljänneksellä merkittävästi vuoden 2021 ensimmäisestä vuosineljänneksestä, nousten 75 prosentista 78 prosenttiin. Kesää kohden markkinoiden aktivoituminen vaikutti laskutusasteeseen suotuisasti. Laskutusastetta alensi hetkellisesti Sitowisen listautumisprosessi vuoden alussa.

Sitowisen merkittävimpiin uusiin projekteihin toisella vuosineljänneksellä lukeutuu Tampereen Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja asematunnelin uudistus, joka on tärkeä projekti sekä Infra- että Talo-liiketoiminnallemme. Vastaavasti Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alueemme solmi merkittävän sopimuksen ohjelmistokehityspalveluiden tuottamisesta Landis+Gyr Oy:lle, joka on ollut energianhallintaratkaisujen markkinajohtaja jo yli 125 vuotta.

Kevään aikana toteutetun henkilöstötutkimuksen mukaan asiantuntijoidemme tyytyväisyys on säilynyt korkeana. Huolimatta koronaviruspandemian vaikutuksista työskentelyyn, henkilöstömme suositteluhalukkuus Sitowiseä kohtaan (eNPS-luku) nousi 12 prosenttia ja oli 28. Kattavan vastausprosentin (80 %) saavuttaneen henkilöstötutkimuksen mukaan Sitowisen vahvuuksia ovat erityisesti erittäin korkealle arvostettu esihenkilötyö sekä asiantuntijoidemme vahva usko yrityksen tulevaisuuteen. Tulokset ovat osoitus asiantuntijahenkilöstön vahvasta sitoutumisesta.

Strategiamme mukaisesti haemme kasvua erityisesti sekä Ruotsissa että digiliiketoiminnassa. Katsauskaudella valmisteltu ja heinäkuussa toteutettu Infracontrol-yrityskauppa edistää tavoitteitamme molemmilla alueilla. Ruotsalainen Infracontrol toteuttaa reaaliaikaisia digiratkaisuja liikenteeseen ja infrastruktuuriin, tarjoten ratkaisuja yli 120 ruotsalaiselle kunnalle sekä Ruotsin kansallisille väyläviranomaisille. Yrityskaupan myötä Sitowisen digitaalisen asiantuntijuuden markkinat laajentuvat entisestään. Vahvistimme myös Suomessa laajaa erikoisosaamisen tarjontaamme, kun digitaalisen kiinteistöjohtamisen asiantuntija Enco Oy liittyi osaksi konserniamme. Jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista aktiivisesti niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.

Avainluvut

EUR miljoonaa 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liikevaihto 46,5 43,2 89,3 83,3 160,1
EBITA, oikaistu 5,9 7,2 10,6 12,3 20,6
% liikevaihdosta 12,7 % 16,6 % 11,9 % 14,8 % 12,9 %
EBITA 4,7 6,9 8,7 11,8 19,5
Liikevoitto 4,2 6,7 7,9 11,3 18,3
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3,1 5,9 8,4 14,4 31,5
Nettovelka     29,9 46,4 56,6
Nettovelka/EBITDA, oikaistu     1,5x 2,2x 2,6x
Omavaraisuusaste, %     47,8 % 33,0 % 30,2 %
Osakekohtainen tulos (EPS), eur *) 0,10 4,40 0,07 6,11 9,69
Henkilöstö keskimäärin 1 960 1 841 1 935 1 810 1 823

*) Laskettu ei-vertailukelpoisilla osakemäärillä katsauskaudella tapahtuneen listautumisannin vuoksi.

Markkinanäkymät

Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus ja digitalisaatio.

Lyhyellä aikavälillä markkinakehitykseen sekä projektien käynnistymiseen ja etenemiseen liittyy yhä epävarmuutta. Alkuvuodesta havaittu markkinoiden piristyminen on kuitenkin jatkunut, sillä asiakkaat ovat entistä aktiivisempia ja tilauskanta on kasvanut.

Ohjeistus

Sitowise-konserni ei ole julkaissut taloudellisia tavoitteita vuodelle 2021.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia yritysostot mukaan lukien;
 • Kannattavuus: Oikaistu EBITA -marginaali vähintään 12 prosenttia;
 • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5-kertainen, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä; ja
 • Osinkopolitiikka: Sitowise pyrkii jakamaan osinkona 30–50 prosenttia nettotuloksestaan.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Sitowise Group Oyj:n hallitus päätti 29.6.2021 osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 3.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa maksuttomassa annissa liikkeeseen 250 000 Sitowisen uutta osaketta yhtiölle itselleen. Osakeannissa liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä vastaa noin 0,7 prosenttia Sitowisen osakkeista uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Sitowise toteuttaa osakeannin itselleen, jotta sillä olisi saatavilla riittävä määrä osakkeita käytettäväksi takaisinsijoituksissa ja vastikkeena tulevissa yrityskaupoissa sekä yhtiön kannustinjärjestelmissä ja avainhenkilöiden sitouttamisen lisäämiseen. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.7.2021 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 12.7.2021. Uusien osakkeiden rekisteröinnin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä on 35 415 927 osaketta.

Sitowise tiedotti 9.7.2021 ostaneensa liikenteen ja infrastruktuurin IT-talo Infracontrolin Ruotsista. Infracontrol toteuttaa digitaalisia palveluita ja SaaS-ratkaisuja tällä hetkellä 120 ruotsalaiselle kunnalle sekä Ruotsin väyläviranomaisille. Infracontrol työllistää 29 asiantuntijaa ja yritys jatkaa Sitowise-konsernin tytäryhtiönä kaupan jälkeen.

Sitowise tiedotti 18.8.2021 nimittäneensä ruotsalaisen Jonas Larssonin Sitowisen Ruotsin toimintojen johtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hänellä on yli 24 vuoden monipuolinen kokemus projektivetoisen organisaation johtotehtävistä. Larsson vastaa jatkossa Sitowisen liiketoiminnasta Ruotsissa ja sen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään tammikuussa 2022.

Sitowise Groupin taloudellinen tiedottaminen 2021

Sitowise Group Oyj:n taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2021 ovat seuraavat:

 • Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2021, 10.11.2021

Webcast ja puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle

Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma ja talousjohtaja Heidi Karlsson esittelevät yhtiön tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 25.8.2021 kello 11.00 alkaen.

Webcast

Tiedotustilaisuuden webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sitowise.videosync.fi/2021-08-25-sitowise-q2. Webcastin kautta on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esitysmateriaali ja tilaisuuden tallenne ovat saatavilla osoitteessa www.sitowise.com tilaisuuden jälkeen.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 0800 523 163 ja syöttämällä PIN-koodin 90192211#. Mikäli sinulla on ongelmia puhelinkonferenssiin kirjautumisessa tai soitat muualta kuin Suomesta, katso tarkemmat ohjeet.

Lisätiedot

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, pekka.eloholma@sitowise.com, puh. 050 555 5590
Heidi Karlsson, talousjohtaja, heidi.karlsson@sitowise.com, puh. 040 759 3320
Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, minttu.vilander@sitowise.com puh. 040 575 6660

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 2 000 asiantuntijaa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Sitowise Groupin tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Tämän katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Tämä katsaus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Jos englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen alkuperäisversion välillä on eroja, suomenkielinen katsaus on ensisijainen.

Ladattavat materiaalit