Sitowise Group Oyj, Pörssitiedote, 13.9.2023 klo 10.00

Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 25.4.2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Sitowise Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty

  • Juhana Kallio, Intera Partners,
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder,
  • Claes Murander, Lannebo Fonder, sekä
  • Eero Heliövaara, Sitowisen hallituksen puheenjohtaja.

Sitowisen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valitaan vuosittain kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Sitowisen osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.2.2024 mennessä.

Sitowise Group Oyj

Lisätiedot:

Hanna Masala, CFO, Sitowise Group Oyj, puh. 040 558 1323

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.