Sitowise Group Oyj                      Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä                           9.1.2024 klo 10.00

Sitowise Group Oyj:n (”Sitowise”) hallitus on 9.1.2024 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa osakeannissa liikkeeseen 48 675 Sitowisen hallussa olevaa omaa osaketta (”Omat Osakkeet”) sekä 179 738 Sitowisen uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Suunnattu Osakeanti”). Suunnatussa Osakeannissa merkittävien Omien Osakkeiden määrä vastaa noin 0,14 prosenttia ja Uusien Osakkeiden määrä vastaa noin 0,50 prosenttia Sitowisen osakkeista Uusien Osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Suunnattu Osakeanti liittyy liiketoimintakauppaan, jossa Sitowise Oy on ostanut luonto- ja ympäristöalan palveluja tarjoavan Ahlman Group Oy:n asiantuntijatoiminnot (”Liiketoimintakauppa”). Ostettuihin asiantuntijatoimintoihin sisältyvät luontoselvitykset, ympäristösuunnittelu, arkeologiset- ja maisemaselvitykset sekä artikkeleihin ja kirjoituksiin sekä koulutukseen ja opastukseen liittyvä liiketoiminta. Liiketoimintakauppa on toteutunut 9.1.2024.

Suunnattu Osakeanti suunnataan asiantuntijatoimintojen myyjälle, Ahlman Group Oy:lle (”Myyjä”), joka käyttää osan kauppahinnasta Omien Osakkeiden ja Uusien Osakkeiden (yhdessä ”Vastikeosakkeet”) merkitsemiseen Suunnatussa Osakeannissa. Vastikeosakkeiden merkintähinta on noin 2,89 euroa osakkeelta, mikä vastaa Sitowisen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskihintaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä aikavälillä 13.11.2023–27.12.2023. Vastikeosakkeet merkitään ja maksetaan 9.1.2024.

Merkittyihin Vastikeosakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan Liiketoimintakaupan toteuttamisesta.

Ahlman Groupin asiantuntijatoimintojen osto vahvistaa Sitowisen osaamista erilaisten luontoselvitysten ja luonnon monimuotoisuutta tukevien palveluiden tarjonnassa. Ostettujen Ahlman Groupin asiantuntijatoimintojen asiakkaita ovat mm. tuulivoimayhtiöt, muut yksityisen sektorin yritykset, kaupungit ja kunnat, ja niiden liikevaihto on arviolta 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2023. Liiketoimintakaupan myötä Sitowisen palvelukseen siirtyy 20 henkilöä. Ostettu liiketoiminta siirtyy osaksi Sitowisen Infra-liiketoiminta-alueen Ympäristövaikutukset ja vastuullisuus -palveluita.

Liiketoimintakauppa tukee Sitowise-konsernin kasvua ja strategian toteutumista, minkä vuoksi Suunnatulle Osakeannille on painava taloudellinen syy. Suunnatun Osakeannin tarkoituksena on myös sitouttaa Myyjän omistaja Sitowiseen Liiketoimintakaupan jälkeen.

Omien Osakkeiden siirron Myyjälle odotetaan tapahtuvan arviolta viimeistään 11.1.2024. Uudet Osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ja liittää Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään arviolta 16.1.2024. Uudet Osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 17.1.2024. Uusien Osakkeiden siirron Myyjälle odotetaan tapahtuvan arviolta 19.1.2024.

Suunnatun Osakeannin seurauksena Sitowisen osakkeiden määrä nousee 35 845 665 osakkeeseen. Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen laskettujen Omien Osakkeiden luovuttamisen jälkeen Sitowisen hallussa ei ole omia osakkeita.

Sitowise Group Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Hanna Masala, talousjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 558 1323

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat

www.sitowise.com

Tietoa Sitowisesta

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.

Tietoa Ahlman Groupista

Ahlman Group Oy on suomalainen luonto- ja ympäristöselvityksiin erikoistunut konsulttitoimisto. Yritys tarjoaa monipuolisesti erilaisia luontoselvityksiä erityisesti energiainfrahankkeisiin. Tavoitteena on ollut alusta asti tarjota mahdollisimman laadukkaita ja kattavia luontoselvityksiä yhdistettynä nopeaan ja täsmälliseen raportointiin. Yrityksen liikevaihto vuonna 2023 on noin 2,2 miljoonaa euroa. http://ahlmangroup.fi/