Sitowise Group Oyj                    Johtohenkilöiden liiketoimet                                                           13.3.2024 klo 16.05

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jannis Mikkola

Asema: Muu ylin johto

 Liikkeeseenlaskija: Sitowise Group Oyj

LEI: 743700HOHMOHAANHFF73

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 55282/6/8

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-03-13

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: 2021A

Liiketoimen luonne: MUU

Selostus : Vastikkeeton luopuminen optio-oikeudesta/Waiver of option rights without compensation

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 11700 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 11700 Keskihinta: 0 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-03-13

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: 2021B

Liiketoimen luonne: MUU

Selostus : Vastikkeeton luopuminen optio-oikeudesta/Waiver of option rights without compensation

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 11700 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 11700 Keskihinta: 0 EUR

Lisätiedot:

Hanna Masala, talousjohtaja, hanna.masala@sitowise.com, puh. 040 558 1323

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining smartness in cities. Konsernin vuoden 2023 liikevaihto oli 211 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 100 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.