Pörssitiedote 27.8.2021, klo 10.10

Sitowise Group Oyj ("Yhtiö") on 26.8.2021 vastaanottanut Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensionin arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensionin epäsuora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä nousi yli 5 prosenttiin 25.8.2021.

Ilmoituksen mukaan Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensionilla on yhteensä 1 960 089 osaketta, mikä vastaa 5,53 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension on Avanza Bank Holding AB (publ):n koksonaan omistama tytäryhtiö. Sen alla olevat vakuutuksenottajat ovat hankkineet osakkeet.

Yhtiön osakepääoma koostuu yhteensä 35 415 927 osakkeesta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen.

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensionin osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,53 %  0 % 5,53 % 35 415 927
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) N/A N/A N/A   N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000480215 0 1 960 089 0 5,53 %
A YHTEENSÄ 1 960 089 5,53 %

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
N/A
B YHTEENSÄ

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:
Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 575 6660

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 2 000 asiantuntijaa.