Sitowise Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Pörssitiedote 26.4.2021, klo 9:00

Sitowise Group Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut Intera Partners Oy:n ("Intera") arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Interan epäsuora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 14,6 prosenttia ja Interan omistusosuus rahoitusvälineiden kautta alitti 5 prosentin rajan. Muutos johtui Interan määräysvaltayhteisön Intera Fund III Ky:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ("Danske") Yhtiön listautumisannin yhteydessä 25.3.2021 solmimasta osakelainaussopimuksesta, jonka mukaisesti Intera on lainannut Danskelle 2 558 750 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. Danske on 23.4.2021 ilmoittanut Interalle käyttävänsä Yhtiön 12.3.2021 päivätyssä esitteessä kuvatun lisäosakeoption osittain. Danske ostaa Interalta 1 970 557 Yhtiön osaketta lisäosakeoption nojalla ja samassa yhteydessä palauttaa osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa osakkeet Interalle. Tämän seurauksena Interan välillinen omistus rahoitusvälineiden kautta laski nollaan eli alle 5 prosentin rajan ja osakkeiden ja äänten välillisen omistuksen ja rahoitusvälineiden kautta olevan välillisen omistusosuuden yhteismäärä alitti 15 prosentin rajan.

Interan osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 14,56 % 0 % 14,56 % 35 165 927
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 13,14 %  7,42 % 20,56 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000480215 N/A 5 121 573 N/A 14,56 %
A YHTEENSÄ 5 121 573 14,56 %

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaakäyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Intera Partners Oy 0 %  0 % 0 %
Intera Equity Partners III Oy 0 % 0 % 0 %
Intera Fund III Ky 14,56 % 0 % 14,56 %

Lisätietoja

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 575 6660

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 asiantuntijaa.