Sitowise Group Oyj Pörssitiedote     Muut pörssin sääntöjen nojalla annettavat tiedot          30.1. 2024 klo 9.00

Sitowise Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa 4.4.2024 pidettäväksi suunnittelulle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille sekä sen valiokuntien jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 750 euroa kuukaudessa
  • hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 250 euroa kuukaudessa
  • hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta, ja
  • hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta maksetut.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matka- ja majoituskulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7).

Ehdotus hallituksen jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen, Tomi Terho ja Mats Åström valitaan uudelleen ja että uudeksi jäseneksi valitaan Anni Ronkainen. Hallituksen nykyiset jäsenet Taina Kyllönen ja Petri Rignell ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä tehtävään.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotusta valmistellessaan huomioinut, että hallituksen kokoonpano kokonaisuutena on yhtiön tarpeiden mukainen ja noudattaa hallinnointikoodin suosituksia.

Anni Ronkainen (s. 1966, KTM) on kokenut hallitusammattilainen, jonka erityisiä vahvuusalueita ovat digitaalinen transformaatio, muutosjohtaminen, data ja analytiikka, digitaalinen kehitys, tulosjohtaminen sekä henkilöstön, osaamisen ja suorituksen hallinta. Hän on toiminut aiemmin Kesko Oyj:llä EVP ja Chief Digital Officerina vuosina 2015–2023, Google Finlandin maajohtajana ja toimialajohtajana vuosina 2008–2015, McCann Helsinki Groupin toimitusjohtajana vuosina 2006–2008, sekä useissa johtotehtävissä Satama Finlandilla (Satama Interactive), Publicis-Törmällä sekä Consumer Compassilla. Ronkainen toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Loihde Oyj:n, Posti Group Oyj:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n, Aallon Group Oyj:n, Kontiotuote Oy:n ja Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksissa.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Tomi Terhoa, joka ei ole riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi. Uudelleen ehdolla olevien ehdokkaiden taustatiedot on esitelty Yhtiön verkkosivuilla kohdassa Hallitus | Sitowise.

Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset valmistelleeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Juhana Kallio, Intera Partners, jäsenet Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder ja Claes Murander, Lannebo Fonder, sekä asiantuntijajäsenenä Sitowisen hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen 2024 kokouskutsuun.

Lisätietoja

Juhana Kallio, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 40 526 6629

Mari Reponen, Head of IR, +358 40 702 5869, ir@sitowise.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sitowise.com

SITOWISE LYHYESTI:

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.