Sitowise Group Oyj     Muut pörssin sääntöjen nojalla annettavat tiedot       4.4.2024 klo 13.00

Sitowise Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta 2024 seuranneessa järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Eero Heliövaaran ja varapuheenjohtajakseen Tomi Terhon.

Lisäksi hallitus valitsi jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia ja jäseniksi Anni Ronkainen ja Mats Åström. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Heliövaara ja jäseniksi Elina Piispanen ja Niklas Sörensen. Yrityskauppavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tomi Terho ja jäseniksi Eero Heliövaara, Niklas Sörensen ja Mats Åström.

Hallitukseen valitut jäsenet on hallituksen toimesta Tomi Terhoa lukuun ottamatta arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Terho on osakkaana Intera Partners Oy:ssa, joka hallinnoi Sitowisen suurinta omistajaa Intera Fund III Ky:ta.

Espoo, 4.4.2024

Sitowise Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hanna Masala, talousjohtaja, hanna.masala@sitowise.com, puh. +358 40 558 1323

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2023 liikevaihto oli 211 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 100 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.