Sitowise Group Oyj Pörssitiedote 15.11.2023 klo 13.30

Sitowise Group Oyj ("Yhtiö") on 14.11.2023 vastaanottanut Morgan Stanleyn arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Morgan Stanleyn omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä laski 4,32 prosenttiin 13.11.2023.

Ilmoituksen mukaan Morgan Stanley omistaa välillisesti yhteensä 1 139 177 osaketta, mikä vastaa 3,19 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, sekä rahoitusvälineiden kautta yhteensä 401 159 osaketta, mikä vastaa 1,12 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 35 665 927.

Morgan Stanleyn osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 3,19 1,12 4,32 35 665 927
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 7,51 0,65 8,16

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000480215 0 1 139 177 0 3,19 %
A YHTEENSÄ 1 139 177 3,19 %

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Arvopaperien lainaussopimuksen alainen takaisinosto-oikeus (Right of Recall over a securities lending agreement) Milloin tahansa Milloin tahansa Osaketoimitus 401 159 1,12 %
B YHTEENSÄ 401 159 1,12 %

Ilmoituksen tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Morgan Stanley
Morgan Stanley International Holdings Inc.
Morgan Stanley International Limited
Morgan Stanley Investments (UK)
Morgan Stanley & Co. International plc 3,19 % 1,12 % 4,32 %

Ilmoituksessa annetut lisätiedot:

Kohdassa A ilmoitettuihin osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista, 1 139 177 (3,19 %) johtuvat osakelainaussopimuksista.

Sitowise Group Oyj

Lisätiedot:

Hanna Masala, talousjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 558 1323

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.