Sitowise on ostanut korjausrakentamisen asiantuntijayrityksen Rakennuttajakaari Oy:n. Yrityskaupan myötä muodostuu yli 250 korjausrakentamiseen erikoistuneen asiantuntijan kokonaisuus, jonka osaaminen on saatavilla ympäri Suomen. Yhdessä yritykset haluavat nostaa korjausrakentamisen kestävän kehityksen keskiöön rakennusalalla.

”Tämä on molempien yritysten tavoitteiden ja strategian kannalta täydellinen yhdistyminen – meistä tulee korjausrakentamisen asiantuntijuuden kärkinimi Suomessa. Rakennuttajakaaren osaaminen taloyhtiömaailmassa ja kiinteistön omistajien kumppanina on vertaansa vailla. Yhdessä voimme kehittää alaa merkittävästi asiakkaidemme kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä monissa projekteissa jo aiemmin ja meihin Sitowisessä on tehnyt suuren vaikutuksen se tapa, jolla Rakennuttajakaaren asiantuntijat tekevät työtään. Heidän sloganinsa mukaan kiinteistöjä voi rakastaa ja se kyllä myös näkyy”, iloitsee Sitowisen liiketoimintajohtaja Timo Palonkoski.

Kari Uusikukka ja Timo Palonkoski
Rakennuttajakaaren toimitusjohtaja Kari Uusikukka ja Sitowisen liiketoimintajohtaja Timo Palonkoski korostavat, että molempien yritysten kannalta kyseessä on täydellinen yhdistyminen.

Sitowisen ja Rakennuttajakaaren aiempi toimiva yhteistyö, jaetut strategiset tavoitteet sekä korjausrakentamisen kestävän kehityksen merkityksen ymmärtäminen luovat vahvan pohjan yhteistyölle.

”Muodostaessamme yhdessä alan suurimman osaajaorganisaation, hyötyvät niin asiakkaat kuin henkilöstömme. Me mahdollistamme asiakkaillemme laajaa, huipputasoista osaamista sekä henkilöstöllemme entistä parempia kehittymismahdollisuuksia osana asiantuntijayhteisöä, jolla on vahva vastuullisuuteen ja innovatiivisuuteen nojaava kulttuuri”, toteaa Rakennuttajakaaren toimitusjohtaja Kari Uusikukka.

Korjausrakentamisen osaaminen on tulevaisuudessa entistä keskeisempää nopeasti muuttuvan, ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen keskittyvän lainsäädännön myötä, joka haastaa kaikki rakennetun ympäristön toimijat. Niin EU:n taksonomialainsäädäntö kuin kansalliset ja globaalit kestävän kehityksen tavoitteet vaativat vanhan rakennuskannan korjaamiselta paljon.

”Meillä on Suomessa huipputason korjausrakentamisen osaamista. Me ymmärrämme, miten korjataan hyvin ja millaista on suunnitella kiinteistöjä, joissa on hyvä elää myös sään ääri-ilmiöissä. Suomalainen osaaminen korjausrakentamisessa on tulevaisuuden osaamista, jota voi viedä myös muualle. Yhdessä Sitowisen kanssa meillä on mahdollisuus kehittää ja laajentaa osaamistamme osana Pohjoismaista organisaatiota. Yhteinen näkemyksemme on, että korjausrakentamisen ammattilainen on parhaimmillaan kestävän tulevaisuuden avainpelaaja”, Kari Uusikukka korostaa.

Yrityskaupan myötä Rakennuttajakaari ja sen 45 osaajaa sekä asiakkuudet tulevat osaksi Sitowise-konsernia. Rakennuttajakaaren nykyiset omistajat jatkavat yhtiössä ja Kari Uusikukka yhtiön toimitusjohtajana.

Tutustu palveluihimme

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja Ruotsissa: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut. Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2000 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella SITOWS. www.sitowise.com

Rakennuttajakaari on korjausrakentamisen projektinjohtoon, suunnitteluun, valvontaan ja tutkimuksiin erikoistunut yritys. Olemme työskennelleet suomalaisen kiinteistöomaisuuden arvon suotuisan kehityksen puolesta vuodesta 2011. Uskomme, että menestyksemme perustuu poikkeukselliseen osaamiseemme ja siihen, että kohtelemme kiinteistöjä kuten kohtelemme ihmisiä: lämmöllä ja arvostaen, mutta jämäkästi. Kyllä kiinteistöjä voi rakastaa. www.rakennuttajakaari.fi