Viinikanlahden puhdistamoalue Tampereella vapautuu Tampereen seudun keskuspuhdistamon rakentamisen myötä. Viinikanlahden puhdistamoalue sijaitsee keskeisellä paikalla, Tampereen keskustan eteläpuolella.

Viinikanlahden pohjasedimenttiä on tutkittu jo aiemmin ja sen on tiedetty pilaantuneen PCB-yhdisteillä, jotka ovat peräisin kondensaattoritehtaan päästöistä. Selvitimme luotettavasti pohjasedimentin pilaantuneisuus ja puhdistustarve Viinikanlahden alueella sekä mahdollisten vesistötäyttöjen aiheuttamat muutokset virtauksiin ja pohjan eroosioon, jotta riskit voitiin huomioida kilpailutyön 2. vaiheessa.

Näytteenottoa varten alue jaettiin lähtötietojen perusteella osa-alueisiin, joilta koottiin edustavat kokoomanäytteet. Näytteet otettiin kerroksittain ja niistä tutkittiin laajasti haitta-aineita. Tavanomaisten haitta-aineanalyysien lisäksi tutkittiin myös sedimentin huokosveden haitta-ainepitoisuuksia ja sedimentaationopeutta tutkimalla Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa 1986 syntynyttä 137-Cs pitoisuutta.

Työhön kuului alihankintaa (luotaukset, eroosioherkkyyden määritykset, laboratorioanalyysit). Virtausnopeuksia mallinnettiin (3D-mallinnus) nykytilassa ja kahdessa eri täyttöskenaariossa. Mallinnus toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston asiantuntijoiden kanssa. 

 • Tilaaja:
  Tampereen kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2018-2020
 • Kuvaus:
  Viinikanlahden vesialueen tutkimukset
 • Sijainti:
  Tampere