Väylävirasto solmi kesällä 2020 Sitowisen kanssa tiestötietojärjestelmien viisivuotisen ylläpitosopimuksen. Sopimukseen kuuluu Väyläviraston kuuden ydintietojärjestelmän ylläpito, sovelluksien pienkehitys ja tukipalvelut.

Mukana on muun muassa tie- ja katuverkon kansallinen tietojärjestelmä Digiroad, Tierekisteri ja IVAR3, jolla tehdään tiehankkeiden hyöty- ja kustannuslaskelmia. Järjestelmillä hallitaan esimerkiksi omaisuus- ja nimitietoja sekä tuetaan tienpidon suunnittelua.

 • Tilaaja:
  Väylävirasto
 • Toteutusajankohta:
  2020-
 • Kuvaus:
  Väyläviraston tiestötietojärjestelmien ylläpito, pienkehitys ja käyttäjätuki
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen