Lähtötilanteena oli hyvin tyypillinen tiedonhallinnan haaste: tiedot Väylän omistaman noin 4 000 kiinteistön hallintaan ja käyttöön liittyvistä sopimuksista sijaitsivat hajanaisesti erilaisissa tietovarastoissa. Tiedon yhteensopivuudessa, luotettavuudessa sekä käytettävyydessä oli haasteita.

Tavoitteena oli koostaa tiedoille yksi paikka.

Tähän tarpeeseen toteutimme toteutti Väylävirastolle uuden kiinteistö- ja sopimusrekisterijärjestelmän kesän 2018 ja talven 2019 välisenä aikana. Kiinteistö- ja sopimusrekisterillä hallitaan vaivattomasti Väyläviraston hallinnoimaa valtion kiinteistöomaisuutta sekä kiinteistöihin liittyviä vuokra- ja käyttöoikeussopimuksia kaikkien väylätyyppien eli tiestön, rautateiden ja vesiliikenteen osalta.

Järjestelmän kohderyhmiä ovat Väyläviraston asiantuntijat, konsultit sekä ELY-keskusten asiantuntijat.

 • Tilaaja:
  Väylävirasto
 • Toteutusajankohta:
  2018-2019
 • Kuvaus:
  Väyläviraston kiinteistö- ja sopimusrekisterijärjestelmä
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen
 • Teknologiat:
  ArcGIS, SpringBoot, React ja Oracle.