Asiantuntijamme ovat kehittäneet menetelmiä ja toteuttaneet uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikuttavuusarviointia vuodesta 2010 alkaen työ- ja elinkeinoministeriölle, Energiavirastolle ja Motiva Oy:lle.

Vaikuttavuusarviot kattavat toteutuneet kasvihuonekaasupäästö-, kustannus- ja työllisyysvaikutukset. Vuorovuosin tarkastellaan myös uusiutuvan energian edistämistoimien ennakoituja päästövaikutuksia tulevaisuudessa.

Tuloksia käytetään sekä kotimaisessa seurannassa että Suomen politiikkatoimiraportoinnissa EU:lle ja YK:lle.

  • Tilaaja:
    Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Motiva Oy
  • Toteutusajankohta:
    2010-
  • Kuvaus:
    Uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin menetelmien kehittäminen ja toteuttaminen.

Asiakkaalle tarjottuja palveluita