Toipumisharjoituksessa harjoiteltiin tietojärjestelmän teknistä palautusta häiriötilanteessa, joka johtui esimerkiksi kyberhyökkäyksestä ja samalla harjoiteltiin kolmen organisaation yhteistoimintaa sekä kunkin organisaation sisäistä toimintaa tietoturvallisuuden hallinnan, liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan ja tietosuojan hallinnan prosessien mukaisesti. 

Palvelukohtainen harjoitus herätti formaatillaan mielenkiintoa myös Traficomin muissa toiminnoissa ja palveluissa.

Harjoitus oli arvokas myös siksi, että sen päätös ajoittuu ajankohtaiseen nopeaan kyberilmaston muutokseen ja Traficom pystyi syöttämään harjoituksen tulokset ja opit suoraan viraston omaan varautumissuunnitteluun ja tietosuojapoikkeamien hallintaan. Konkreettisesti Traficomilla oli käytettävissään kattava loppuraportti, joka kuvaa Verkkotietopisteen toipumiskyvyn tilaa ja siten parantaa viraston sekä siinä sivussa Valtionhallinnon tilannekuvaa varautumiskyvystä.

  • Tilaaja:
    Traficom
  • Toteutusajankohta:
    2023