Sitowise vastaa Tikkurilan alueen suunnittelusta ja maamassojen kestävän kierron alueselvityksestä.  Resurssiviisautta katsotaan kokonaisuutena poikkeuksellisen laajasta näkökulmasta, joka auttaa Vantaan kaupunkia pääsemään konkreettisiin tekoihin hiilineutraalisuuden tavoittelemisessa.

Vantaan ratikka on Suomessa ensimmäisiä infrahankkeita, joissa resurssiviisaus ohjaa suunnittelua alusta asti. Hankkeessa huomioidaan niin logistiikka, maamassojen välivarastoinnin tilantarve, luonnon monimuotoisuus, hulevedet, kaavoitus, maisema ja monia muita tekijöitä.

 • Tilaaja:
  Vantaan kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2020-2021
 • Sijainti:
  Vantaa
 • Kuvaus:
  Pikaratikkahankkeen kokonaisvaltainen resurssiviisaus