Vantaan kaupunki on tuonut resurssiviisauden kiinteäksi osaksi uuden pikaratikan suunnittelua. Kiertotalousajattelu kattaa ennen näkemättömän laajasti esimerkiksi maamassojen kierrätyksen, hiilipäästöjen karsinnan ja luonnon monimuotoisuuden suojelun.

Vantaalle suunnitellaan omaa pikaratikkaa, joka parantaa 2020-luvulla yhteyksiä Itä-Vantaalta aina lentokentälle asti. Vantaan ratikka tulee olemaan myös yksi Suomen merkittävimmistä infrahankkeista, eikä vähiten kestävän kehityksen näkökulmasta.

Ratikka vastaa Vantaan kaupungin strategisiin ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteisiin käytännön tasolla.

Heikki Kangas, Vantaan kaupunki

– Ratikka vastaa Vantaan kaupungin strategisiin ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteisiin käytännön tasolla, kertoo kaupungin geotekniikkapäällikkö Heikki Kangas. Hankkeeseen ammennetaan viimeisintä tietämystä jo toteutetuista raidehankkeista sekä koeponnistetaan monia uusia toimintatapoja. Tarkoitus on hyödyntää esimerkiksi uusia materiaaleja, rakentamisohjeita ja hankintatapoja. – Suurin päästöjen säästöpotentiaali on maan alla. Pohjanvahvistukseen on mahdollista käyttää vähähiilisempiä vaihtoehtoja, kuten uusiopohjaisia sideaineita.

Kestävät toimintatavat vaativat valppautta jo kaavoituksessa

Sitowise vastaa Tikkurilan alueen suunnittelusta ja maamassojen kestävän kierron alueselvityksestä. Vaikka suunnittelu on vasta alussa, kiertotalouden suhteen hankkeessa ollaan jo pitkällä. Vantaan kaupunki käynnisti työn resurssiviisauden edistämiseksi varhaisessa vaiheessa, ja Sitowise toteutti Vantaan ratikan resurssiviisauden suuntaviivat -raportin Vantaan kaupungille vuonna 2020.

Ratikkahanke on tilaisuus katsoa resurssiviisautta kokonaisuutena poikkeuksellisen laajasta näkökulmasta.

Eeva Vahtera, Sitowise

– Ratikkahanke on meille kaikille kauan odotettu tilaisuus katsoa resurssiviisautta kokonaisuutena poikkeuksellisen laajasta näkökulmasta, toteaa Sitowisen osastopäällikkö Eeva Vahtera tyytyväisenä. Suunnitteluratkaisut mahdollistavat resurssiviisaiden ratkaisujen toteuttamisen. – Se auttaa Vantaan kaupunkia pääsemään konkreettisiin tekoihin hiilineutraalisuuden tavoittelemisessa.

Vantaan ratikka onkin Suomessa ensimmäisiä infrahankkeita, joissa resurssiviisaus ohjaa suunnittelua alusta asti. Kaukonäköisyyttä tarvitaan, jotta esimerkiksi luvitus ja muut sujuvan toteutuksen kannalta välttämättömät rakenteet on mietitty valmiiksi. – Esimerkiksi ylijäämämaiden välivarastoinnille on varattava tilaa jo kaavoituksessa, Vahtera sanoo.

Yksi Tikkurilan osuuden haasteista on tunnelien suuri betonin tarve ja pohjarakentamisen vaativuus. Vantaan ratikka on maamassojen hyötykäytössä mahdollisimman omavarainen, ja hankkeessa syntyvät maamassat huomioidaan yhtenä kokonaisuutena. Luonnon kiviaineksia voidaan myös korvata betonimurskeella kaikkialla, missä se on kestävästi ja taloudellisesti mahdollista.

Myös kuljetukset suunnitellaan huolella. – Tiiviissä kaupunkiympäristössä massojen siirron edellyttämä logistiikka on hyvä saada minimiin. Se parantaa niin kaupunkilaisten viihtyvyyttä kuin turvallisuuttakin, kiteyttää Sitowisen johtava asiantuntija Anna Railo.

vastuullinen purkaminen on kiinteistön elinkaaren arvokas loppu

Tutustu Maapörssin palveluihin!

Maapörssin kierrättää maa-ainekset nykyaikaisesti. Avullamme tarjoat ja vastaanotat puhtaat ylijäämämaa-ainekset ja purkumateriaalit niin yksityisiin kuin ammattimaisiin maarakennustarpeisiin - ympäri vuoden ja vuorokauden.

Päästölaskennassa tähdätään kokonaiskestävyyteen

Sitowisen asiantuntijat hyödyntävät hankkeessa Kruunusilloista ja muista vaativista raidehankkeista saatua päästölaskentakokemusta. Ympäristövaikutukset huomioidaan kokonaisuutena. – Resurssiviisautta ei voi edistää erillisenä osa-alueena, vaan sen pitää olla saumaton osa suunnittelua ja toteutusta, Railo sanoo. Tavoitteena ei olekaan vain pieni hiilijalanjälki, vaan kokonaiskestävyys. Esimerkiksi maisema- ja hulevesisuunnittelulla voidaan edistää urbaanin luonnon monimuotoisuutta. Ratikkalinjalla on myös tarkoitus hyödyntää kotimaista paahdekasvillisuutta. – Se luo vihreyttä, mutta on helppo hoitaa ilman raskasta kalustoa ja sen tuomia päästöjä.

Tavoitteena ei olekaan vain pieni hiilijalanjälki, vaan kokonaiskestävyys.

Anna Railo, Sitowise

Railon mielestä ratikkahanke on koko projektitiimille ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää uusimpia digitaalisia työkaluja ja luoda yhteistyössä muiden suunnitteluosapuolien kanssa uusia vastuullisia rakenteita. – Se mahdollistaa kestävämmän tavan toimia infrahankkeissa tulevina vuosina.

Heikki Kankaan mielestä hankkeen kiistattomat hyödyt auttavat alueen asukkaita sietämään ratikkatyömaan aiheuttaman tilapäisen haitan. Jos ratikan rakentamisesta tehdään päätös, se turvaa kestävän liikkumisen tulevaisuudessa ja parantaa liikenneyhteyksiä useiden asuinkeskusten välillä. – Vantaalla kaupungilla onkin sellainen asenne, että kaikkia tarvitaan mukaan muutokseen ja uusiin tapoihin rakentaa. Rakentamisalalla on nyt hyvä draivi päällä, ja kaikki osapuolet ovat todella hienosti mukana!

Tutustu palveluihimme!