Metsähallituksen asiantuntijat liikkuvat metsässä puhelimissaan Sitowisen kehittämä mobiilisovellus maastotiedon keruuta varten. Sovellukseen kerätään tietoa luonnon- ja rakennetun ympäristön kohteista kuten uhanalaisista lajeista, retkeilymajoista, pitkospuista ja vanhoista tervahaudoista. Sovelluksen käyttöönotto vapauttaa asiantuntijat kynän ja vihkon käytöstä ja helpottaa tiedonkeruuta. 

Kehitystyössä on huomioitu maasto-olosuhteiden haastavuus, sillä sovelluksen käyttö onnistuu myös ilman verkkoyhteyttä. Tiedonhallinnan keskiössä on GPS-teknologia ja paikkatieto, jonka avulla voi esimerkiksi tallentaa kulkujälkeä reitiksi. 

Rakenteiden ja reittien tiedonhallinnan lisäksi sovellukseen kirjataan myös tietoa arkeologisista kohteista sekä eliölajeista. Eri eliöryhmiä kartoitetaan suojelualueilla esiintyvän lajiston selvittämiseksi. Myös jo tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä seurataan, jotta voidaan suunnitella tarvittavia hoitotoimia lajien elinympäristön tilan parantamiseksi tai huomioida lajit uusien retkeilyreittien suunnittelussa ja valtion monikäyttömetsien luonnonhoidossa. 

  • Tilaaja:
    Metsähallitus
  • Toteutusajankohta:
    2020-21
the smart city talks ilmastoviisas rakentaminen

Lue lisää Metsähallituksen mobiilisovelluksesta

– Inventointityötä helpottaa se, että vanhat kohteet näkyvät taustatietona sovelluksessa. Kun esimerkiksi biologi lähtee tekemään kartoitusta, hän laittaa kulkujäljen tallennuksen päälle, jolloin kävelty reitti tallentuu tietyltä säteeltä puskuroituna kartoituksen geometriaksi, kertoo Metsähallituksen projektipäällikkö Mira Korpi.