Työn yhtenä tavoitteena oli kehittää pendelöijille ja kuntien välillä liikkuville opiskelijoille nopeita bussivuoroja, jotta joukkoliikenteellä voitaisiin vastata henkilöauton matka-aikoihin.

Kartoitimme joukkoliikenteen nykytilan ja selvitimme eri käyttäjäryhmien liikkumistarpeet. Näiden pohjalta suunnittelimme kehittämistoimenpiteet joukkoliikenteelle ja laadimme kilpailutuskohteet autokiertotarkasteluineen. Lisäksi tarkastelimme, miten joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa esimerkiksi pysäkkejä ja matkustajainformaatiota kehittämällä.

Suunnitelman avulla ELY-keskus pääsi kilpailuttamaan entistä toimivamman joukkoliikenteen kokonaisuuden Suupohjan suunnalle, mikä palvelee merkittävää osaa Etelä-Pohjanmaan asukkaista ja yrityksistä.

  • Tilaaja:
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Toteutusajankohta:
    2020-2021

Asiakkaalle tarjottuja palveluita