Työn tavoitteena oli selkeyttää joukkoliikenteen tarjontaa ja varmistaa sujuva liikkuminen joukkoliikenteellä kaupungin eri taajamien välillä.

Paikansimme kartalle Jämsän koulut, merkittävimmät työpaikat ja muut tärkeät joukkoliikenteellä palveltavat kohteet, kuten Himoksen hiihtokeskus. Palveltavien kohteiden ja tunnistettujen liikkumistarpeiden pohjalta suunnittelimme linjojen reitit ja aikataulut. Lisäksi avustimme kaupunkia yksinkertaistamaan joukkoliikenteen lipputyyppejä ja lippujen hinnoittelua.

Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa yhteensovitimme liikenteen aikataulut ja lipputuotteet ELY-keskuksen hankkiman Jämsä–Jyväskylä liikenteen kanssa. Sujuvien yhteyksien ansiosta arjen matkojen tekeminen joukkoliikenteellä helpottuu ja henkilöauton voi kenties jättää kotiin yhä useammin.

  • Tilaaja:
    Jämsän kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2020