Espoon kaupunki toteutti vuoden 2020 aikana Voluntary Local Review:n eli vapaaehtoisen arvion kaupungin toiminnasta suhteessa YK:n Agenda 2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen.

Asiantuntijamme oli kehittämässä Voluntary Local Review -prosessin käyttöön menetelmää ja kriteeristöä, jonka avulla arvioitiin kaupungin eri toimintojen suhdetta kestävän kehityksen tavoitteisiin.

  • Tilaaja:
    Espoon kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2020
  • Kuvaus:
    Voluntary Local Review -prosessin menetelmä ja kriteeristö

Asiakkaalle tarjottuja palveluita