Putkiremontit

Putkiremontti on taloyhtiön suurimpia korjaushankkeita. Meidän tavoitteemme on löytää kestävät ja kokonaistaloudellisesti järkevät suunnitteluratkaisut putkiremonttisi toteuttamiseksi.

Palvelurepertuaarimme on kattava aina erilaisista taloteknisistä esiselvityksistä ja hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun sekä työmaa-aikaiseen suunnitteluun. ​

Putkiremonttien toteutussuunnittelumme käynnistyy aina ehdotussuunnitteluosuudella, jonka tarkoituksena on käydä läpi lähtötiedot sekä vaihtoehtoiset korjausratkaisut ja varmentaa niiden toteutuskelpoisuus. Samalla pyrimme selkeyttämään hankkeen sisältöä yhdessä tilaajan kanssa sekä tutkimaan mahdolliset hankkeeseen liittyvät muut  korjaus- ja parannustoimenpiteet. Korjattava rakennus luo usein hyvin monimuotoisen ympäristön suunnittelulle sekä suunnitteluprosessille, jolloin uudisrakentamisesta tutut toimintamallit eivät riitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Vahvuutemme on mahdollisuus hyödyntää suunnittelussa koko hankkeen ajan yrityksemme monipuolista korjausrakentamisen asiantuntemusta rakennustyön sisältöön vaikuttavia tekijöitä ennakoiden.​

Henri Aunola
Talotekniikka Talorakennuttaminen
+358 50 526 7399
Simo Haanpää
Osastopäällikkö, talotekniikka
+358 50 436 0182
Antti Heikkinen
Ryhmäpäällikkö, LVIS -peruskorjaukset
+358 29 005 9478
Juho Ronkainen
Suunnittelupäällikkö, Korjausrakentaminen
+358 44 427 9208
Hankesuunnittelu ja esiselvitykset

Laadimme vuosittain huomattavan määrän LVIS- peruskorjausten hankesuunnitelmia ja asiantuntijamme suorittavat niihin liittyviä kuntoarvioita, taloteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia ja hankeselvityksiä lisärakentamisen mahdollisuuksista.

Kiinteistökehitys ja lisärakentaminen

Selvitämme tarvittaessa kiinteistön lisärakentamisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Rakennuksesta ja paikasta riippuen kyseeseen voi tulla esimerkiksi lisäkerrosten ja hissin rakentaminen tai olevan ullakkotilan hyödyntäminen.

Tilamuutokset

Toisinaan LVIS- korjauksen yhteydessä on tarvetta miettiä myös yhteistilojen käyttöä uusiksi. Teemme myös muutossuunnittelua yksittäisistä tilamuutoksista laajempiin käyttötarkoituksen muutoksiin.

Rakennushistorian asiantuntemus

Autamme tunnistamaan korjattavan rakennuksen tai ympäristön rakennustaiteelliset arvot.  Korjausratkaisuissa pyrimme säilyttämään
vaalimisen arvoiset ominaispiirteet ja arkkitehtuurin, joista muodostuu yleensä myös rakennuksen identiteetti ja arvo pitkällä aikavälillä.

Sisustussuunnittelu

Sisustusarkkitehtiemme laaja materiaalituntemus sekä kokemus osakas- ja asukasyhteistyöstä ovat hyödynnettävissänne sekä suunnittelu – että työmaavaiheessa. Putkiremontissa hyvin valituilla materiaaleilla ja kalusteilla parannetaan asuin- ja yhteistilojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä sekä helpotetaan ylläpitoa.

Pihasuunnittelu

Putkiremontin yhteydessä uusitaan usein myös vesi- ja viemäriputekien sekä sähkökaapeleiden tonttillittymät, jolloin työmaa-alue levittäytyy myös piha-alueille. Tuolloin on otollinen hetki käydä läpi pihan toimintojen järjestelyt. Tarjoamme asiantuntevaa pihasuunnittelua pihan toimintojen ja rakenteiden ja viheralueiden suunnitteluun