Työssäni laatupäällikkönä pidän huolta siitä, että mittaustoimintaamme voi luottaa. Teemme akkreditoituna mm. ääneneristysmittauksia ja melumittauksia sekä sisällä että ulkona. Meillä on myös oma laboratorio, jossa selvitetään rakennusosien ääneneristyskykyä.

Työmme laatu koostuu kaikkien osa-alueiden toimivuudesta. Luonnollisesti tärkeintä on osaavat henkilöt.

Meillä oli vastikään vuosittainen akkreditointiin liittyvä arviointikäynti. Siinä riippumattomat ulkoiset arvioijat tarkastelevat toimintaamme. Dokumenttien tarkastelun lisäksi joka kerta seurataan myös käytännön mittauksia. Tänä vuonna vuorossa oli liukuoven ääneneristyksen mittauksen esittely laboratoriossamme. Tekninen arvioija seurasi mittauksen toteutusta ja oli tyytyväinen mittaajamme toimintaan. Arviointikäynnin aikana arvioijien kanssa käydyt keskustelut ovat aina mielenkiintoisia, ja saamme heiltä uusia näkökulmia tekemiseemme.

Työmme laatu koostuu kaikkien osa-alueiden toimivuudesta. Luonnollisesti tärkeintä on osaavat henkilöt. Jokainen mittauksia suorittava työntekijämme käy läpi suunnitelmallisen perehdytyksen, johon kuuluu mittauksia kokeneen henkilön kanssa. Ennen mittauspätevyyden saamista kukin käy myös keskustelun kanssani, jossa varmistetaan, että henkilö osaa kohdata erikoisemmatkin mittaustapaukset samalla huolellisuudella kuin jokapäiväiset tapaukset.

Mittaukset eivät onnistu ilman niihin soveltuvaa laitteistoa. Äänitasomittarimme käyvät säännöllisesti jäljitettävässä kalibroinnissa, jolla varmistetaan niiden asianmukainen toimivuus. Tarkastamme myös laitteiston kunnon ja mittausreppujemme sisällön kuukausittain, jotta kenttämittaukset ovat mahdollisimman sujuvia.

Laatupäällikkönä erityisen motivoivaa on uusien taitojen opettaminen mittaajille.

Kaikki tämä on tärkeää pinnan alla tapahtuvaa työtä, jonka tavoitteena on mutkaton asiakaspalvelu ja luotettavat mittaustulokset. Mittauksilla tarjoamme objektiivista tietoa, joilla voidaan tehdä oikeita ratkaisuja oikea-aikaisesti. Monissa korjauskohteissa lähtötietomittaukset antavat raamit oikeiden suunnittelupäätösten tekemiselle. Pelkkä mittaustulos ei kerro muuta kuin määräystason täyttymisen – mikäli vaikkapa ääneneristyksessä on ongelmia, on tärkeää selvittää vuotokohtia ja sivutiesiirtymiä.

Laatupäällikkönä erityisen motivoivaa on uusien taitojen opettaminen mittaajille. Käyn myös itse kentällä, sillä käytännön taitojen ylläpito antaa paremmin näkökulmaa tärkeiden asioiden ylläpitoon. Kenttämittauksissa on myös aina mielenkiintoista, sillä pääsen konkreettisesti tekemään asiakastyötä ja kohtaamaan sekä rakennuttajia, urakoitsijoita että tilojen käyttäjiä. Ongelmien tarkastelu ja ratkaisujen tarjoaminen kasvokkain pitää yllä työn mielekkyyttä.