– Projekti alkoi aivan arkisesti: sain tarjouspyynnön maaperän kunnostukseen liittyvästä valvontatyöstä ja siihen tarvittavasta yleissuunnitelmasta sekä viranomaiselle laadittavasta pima-ilmoituksesta, muistelee Juha Kallio, Sitowisen ryhmäpäällikkö, vuonna 2020 alkaneen hankkeen ensitahteja.

Kohde oli Järvenpäässä sijaitseva kiinteistö, jonka omisti Pitkäsen Kukkakauppa. Kukkakaupan toiminta oli siirtymässä muihin tiloihin ja kasvihuoneen, varastorakennusten sekä asuinrakennuksen purkaminen oli tullut ajankohtaiseksi. Paikalle oli tarkoitus rakentaa kerrostalo kunhan ensin saataisiin vanhat rakennukset alta pois ja paperit kuntoon.

En löytänyt selitystä poikkeaville löydöksille, joten täydentäviä tutkimuksia oli tehtävä.

Juha Kallio, Sitowise

Lähtömateriaaleja tutkiessaan Juha pisti merkille kohteeseen aiemmin toteutetun maaperätutkimuksen tuloksia: todetut haitta-aineet olivat pääasiassa metalleja ja puolimetalleja.

– Koholla olivat arseeni, kupari ja kromi, Juha kertaa. – Pohdin alueen kasvihuonetoimintaa enkä löytänyt siitä yhteyttä löydöksiin. Kohteeseen oli ehdottomasti tehtävä täydentäviä lisätutkimuksia.

Merkittävä löydös muutti suunnitelmia

Lisätutkimukset tehtiin alkuvuodesta 2021 ja ne osoittautuivatkin tuiki tarpeellisiksi. Sitowisen suunnittelija Ida Hiltunen havaitsi koekuoppatutkimuksessa runsaasti vanhaa puujätettä, kuten puuparrua, puun kuorta ja höylättyä kuorijätettä.

– Historiatietojen mukaan laajemmin alueella oli ollut puunjalostustoimintaa ja kyllästämö. Koekuoppatutkimus antoi tiedon maaperän jätteellisyydestä, jota ei oltu huomioitu aiemmassa maaperätutkimuksessa, Ida kertoo havainnon merkityksestä.

Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset purettiin erillisenä purku-urakkana, jonka jälkeen maaperän kunnostustyöt aloitettiin. Tarkoituksena oli poistaa pilaantunut täyttömaakerros, joka oli hiekkaa ja soraa. Kuormat kulkivat Forssaan.

Sitowisen vastuullisuustyökalu syventää kestävän kehityksen ulottuvuuksien pohdintaa projektityössä. Tässä projektissa mietimme esimerkiksi maamassojen kuljetusmatkoja.

Juha Kallio, Sitowise

– Maaperän voimakas pilaantuneisuus saneli kuormien vastaanottopaikkaa ja massoja toimitettiin Forssaan Suomen Erityisjäte Oy:lle. Meille olisi ollut tärkeää saada kuljetusmatka lyhyemmäksi, mutta voimakkaasti pilaantuneiden massojen luvanmukainen loppusijoitus onnistui Forssassa, Juha kertoo. – Sitowisen vastuullisuustyökalu syventää kestävän kehityksen ulottuvuuksien pohdintaa projektityössä, hän jatkaa.

Maaperän kunnostustyöt kääntyivät turvallisuushuoleksi

Kunnostustyön alkuvaiheessa maaperästä tehtiin pysäyttävä löydös: kaivinkone paljasti maanalaisia säiliöitä, joissa oli kellertävää nestettä sisällä. Työt pysäytettiin välittömästi sillä alueella.

Pilaantunut maaperä paljastui kaivinkoneen työskennellessä.

– Laboratorion analyyseissa nesteessä todettiin korkeita arseeni- ja kromipitoisuuksia. Kyseessä oli CCA-kyllästeneste, jota on käytetty menneinä vuosina puunjalostustoiminnassa. CCA tarkoittaa painekyllästeprosessin kromi- kupari- ja arseenisuoloja, jotka ovat olleet vuodesta 2004 asti kiellettyjä. Minulle tuli muutama huoli: entiset asukkaat, nesteen kulkeutuminen säiliöalueelta ja työmaan turvallisuus, Juha muistelee alkukesän tapahtumia.

Analyyseissa todettiin korkeita arseeni- ja kromipitoisuuksia. Nousi muutama huoli: entiset asukkaat, nesteen kulkeutuminen säiliöalueelta ja työmaan turvallisuus.

Juha Kallio, Sitowise

Onni onnettomuudessa. Löydetyt haitta-aineet eivät olleet haihtuvia, joten työskentelyä voitiin jatkaa erityistä varovaisuutta noudattaen. Työturvallisuuden takaamiseksi mittasimme säiliöalueen ilmaa haihtuvien yhdisteiden mittaamiseen tarkoitetulla kenttämittarilla. Mittari ei reagoinut ilmatilaan, joten altistumista ei hengitysilman kautta tapahtunut. Koemme tutkimusryhmässä erityisen tärkeäksi työturvallisuusasiat. Pidämme ennen työmaan aloitusta koko työhön osallistuville tahoille kenttäperehdytyksen todetuista haitta-aineista ja niiden ominaisuuksista. Tämä tehtiin myös tässä kohteessa, vaikka työhön osallistuva henkilömäärä oli vähälukuinen.

Terässäiliöt todettiin ehjiksi ja haita-ainepitoiset nesteet saatiin hallitusti poistettua.

– Rikkinäiset säiliöt olisivat voineet päästää nesteet kulkeutumaan laajasti karkeassa täyttömaakerroksessa ja jopa kunnostusalueen ulkopuolella kulkeviin avo-ojiin asti, Juha huokaisee helpotuksesta. – Täyttömaan alapuolella oli tiivis savesta koostuva luonnonmaa, joka muodosti pilaantuneelle maalle ja haitta-aineille ikään kuin altaan, mistä pilaantuneet massat saatiin hallitusti poistettua, hän kuvailee.

Vielä yksi huolenaihe pyöri Juhan mielessä. Kiinteistöllä, jonka maaperä oli paikoin voimakkaasti pilaantunut, oli ollut kasvihuonetoimintaa. Huoli väistyi, kun selvisi ettei alueella ole viljelty tai kasvatettu ravintokasveja. – Tiesin, että kaikki kaupallinen kasvitoiminta oli tapahtunut betonirakenteisen laatan päällä kasvihuoneessa, mutta ajattelin asukkaita: onko heillä ollut mahdollisesti oma kasvimaa? Soitin asiasta kukkakaupan omistajalle Tuija Saarelalle ja onneksi huoli osoittautui turhaksi, Juha kertoo.

Kohti uutta ja turvallista asumista

Nyt harmaat pilvet ovat hälvenneet Pitkäsen tontin yltä. Kohteesta kuljetettiin käsiteltäväksi noin 90 yhdistelmäkuormaa pilaantunutta maata, puu- ja sekajätekuorma sekä kaksi imuautollista haitta-ainepitoista nestettä. Nyt sen tilalla on puhdasta maata ja tontti on valmis uuteen käyttöönsä. Vuonna 2023 samalle paikalle valmistuu kahdeksankerroksinen asuintalo, jonka asukkaat voivat olla varmoja maaperän turvallisuudesta.

Nyt alueella on puhdasta maata ja tontti on valmis uuteen käyttöönsä. Asuintalo valmistuu vuonna 2023.

Juha Kallio, Sitowise

– Kohteen asianmukaiseen lopputulokseen vaikutti kohteen valvojan loistava kenttätyö ja maanrakennusurakoitsija Ari Jäkälän kokemus ja näkemys vaativien kaivutöiden suorittamisesta, Juha kehuu työhön osallistunutta tiimiä.

Tärkeäksi Juha nostaa myös Pitkäsen Kukkakaupan Tuija Saarelan hienon asenteen ja luottamuksen työryhmää kohtaan. Turvallisuudesta ja asianmukaisesta pilaantuneen maan kunnostustoiminnasta ei tingitty, vaikka tämän kaltaiset hankkeet voivat olla tilaajalle raskaita.

Tutustu palveluihimme!

Pilaantunut maaperä

Maaperässä voi esiintyä haitta-aineita ihmisen toiminnan seurauksena. Jotta maaperä saadaan jälleen turvalliseksi, tarvitaan ammattilaisten tekemiä tutkimuksia.

Ympäristöriskit

Rakentaminen ja muutokset maankäytössä voivat aiheuttaa erilaisia riskejä läheisissä elinympäristöissä. Jotta riskit eivät toteutuisi, tulee ne huomioida osana hanketta.